fbpx

Ammatillinen etävalmennus – uhka vai mahdollisuus?

12.6.2023

Edurolla on ollut käynnissä ammatillista etävalmennusta ja vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä kehittävä VoL1 -hanke joulukuusta 2021 saakka. Hanke on ollut uudenlainen avaus Lapin alueella toimivien säätiöiden yhteistyön kehittymiselle. Lapin säätiöt ovat tehneet yhteistyötä ennenkin, mutta jotain uudenlaista – tiiviimpää yhteistyötä VoL1 -hankeporukka on tehnyt.

VoL1 -hankkeen toimijat ovat itseasiassa olleet maantieteellisesti satojen kilometrien päässä. Hanke on toiminut Rovaniemi – Kemi – Kemijärvi – Jyväskylä -akselilla ja kuitenkin hanketyöntekijöistä on muodostunut oma yhteisö ja kilometrit ovat hävinneet väliltämme. Miten se on mahdollista?

Vastaus löytyy niinkin arkisesta asiasta kuin yhteinen ohjaustyö. VoL1 -hankkeessa ammatillinen etävalmennus on rakennettu säätiöiden yhteistyönä yhteiseksi valmennuskokonaisuudeksi, missä valmentajat ovat valmentaneet kaikkien säätiöiden asiakkaita yhdessä digitaalisia alustoja hyödyntäen. Kuulostaa helpolta, mutta se on vaatinut yhteistä tahtotilaa, yhteisten toimintamallien rakentamista, niihin sitoutumista sekä valtavan määrän kommunikaatiota. Tästä kaikesta on syntynyt yhteinen etävalmennuksen prosessi, missä yhteinen tekeminen on kuvattu osana valmennustyön kokonaisuutta.

Miten etävalmennuksen kehittyminen on sitten muuttanut varsinaista valmennustyötä? Valmentajan näkökulmasta ammatillisen etävalmennuksen kehittyminen on tuonut uudenlaisia välineitä arkityöhön. Etävalmennus on tuonut tutkintojen perusteet lähemmäs jokaisen arkityöskentelyä ja niitä on helpompi tuoda myös asiakkaan tietoisuuteen e-Dimo -järjestelmään rakennetun tutkintorakenteen myötä. Koska elämme koronapandemian jälkeisessä maailmassa, missä erilaiset etä- ja lähityöskentelyä yhdistelevät hybridimallit ovat arkipäiväistyneet, se tuo kuitenkin valmentajien arkeen monenlaista valmistelua ja uudenlaisten työvälineiden opettelua. Muutaman viimevuoden aikana nimittäin myös valmennustyötä tekevät ovat joutuneet opettelemaan ihan uudenlaisia työvälineitä osana omaa työtään.

Esimerkiksi etävalmennusta vetäessään valmentajan on hallittava tavanomaisen tietokoneen käytön perusteiden lisäksi tavanomaiset etätyöskentelyn välineet teamseineen ja googlen palveluineen, mutta myös valmentautujien käyttämät kanavat kuten discord tai sosiaalisen median kanavat.

Laadukas, ammatilliset näkökulmat sekä asiakkaan osaamistavoitteet huomioiva etävalmennus vaatii myös valmennuksen toteuttamiseen ja dokumentoimiseen oman välineensä, virtuaalisen oppimisympäristön. Etävalmentajan on nimittäin rakennettava valmennuksen sisällöt ja virtuaaliset työtehtävät kokonaisuudeksi ennen etävalmennuksen käynnistymistä. Tämä vaatii valtavan määrän valmistelutyötä. Jokaisella valmentautujalla nämä tavoitteet usein myös poikkeavat toisistaan. Valmentajan on valmistelutyössään osattava rakentaa päivän ohjelma siten, että kaikki pysyvät mukana ja pystyvät osallistumaan, mutta toisaalta siten etteivät pisimmälle ehtineet tylsisty.

Tätä silmällä pitäen VoL1 -hanke on kehittänyt digitaalisen e-Dimo -oppimisympäristön, minkä avulla jokaisen valmentautujan tavoitteet ja osaamistaso voidaan huomioida ja tuoda valmennuksen sisällöt sitä kautta jokaisen tasoa vastaavaksi. e-Dimossa jokainen valmentautuja rakentaa itselleen myös tavoiteohjelman, eli osaamistavoitteen mitä asiakas voi itse seurata valmennuksen edetessä.

VoL1 -hankkeessa kehitetty ammatillinen etävalmennus yhdistääkin kätevällä tavalla sekä henkilökohtaisen valmentamisen, että ryhmän kanssa yhteisten tavoitteiden mukaisen valmentamisen. Kaiken pohjana toimivat tutkintojen perusteisiin yhdistetyt tunnistetut oppimisympäristöt.

Paljon keskustelua on herättänyt etäyhteyksiä ja digitaalisia välineitä hyödyntävä valmennus, mistä usein ajatellaan että kohtaaminen, vuorovaikutus ja palautteen antaminen jäisi jotenkin etäiseksi. Olemme hankkeen valmennustyön aikana havainneet, että etäoppimisympäristöissä tapahtuvasta valmennuksesta hyötyvät erityisesti sellaiset valmentautujat, jotka vielä harjoittelevat sosiaalisissa tilanteissa toimimista. Etäyhteyksien päässä kommunikaatio tapahtuu turvallisesta kotiympäristöstä käsin, jolloin esimerkiksi sosiaalisia tilanteita jännittävä pääsee harjoittelemaan ammatillisia sisältöjä kotoa käsin. Näin voidaan vahvistaa valmentautujan osaamista sekä minäpystyvyyden tunnetta turvallisesti ja johdatella osaamispolkua kohti työyhteisössä tai työpajalla toimimista.

Ammatillinen etävalmennus on avannut säätiöiden työ- ja oppimisympäristöissä uuden sivun, mutta työmme ei ole vielä maalissa, ei lähellekään. Rakenteista ja uudenlaisista työvälineistä huolimatta työpajan valmentajat saavat kyllä jatkossakin laittaa kaiken työpajapedagogisen osaamisensa kehiin niin etävalmennuksessa kuin fyysisillä työpajoillakin. Siinäpä seuraava pähkinä purtavaksi.

Maaria Välitorppa
VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa -hankkeen projektipäällikkö
Eduro-säätiö Rovaniemi

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content