fbpx

Asiakasprosessien vaikuttavuus kehittämistyön keskiössä

23.10.2023

Eduro on käynnistänyt säätiön sisäisen asiakashallintajärjestelmän kehittämishankkeen, jossa valmentajien kirjauskäytäntöjä parannetaan ICF viitekehystä hyödyntäen. Kehittämistyön tavoitteena on kehittää kirjauskäytäntöjä, raportoinnin laatua ja lisätä asiakastyön vaikuttavuutta.

Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus ICF (International Classification of Functioning) tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ihmisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden tarkasteluun ympäristö- ja yksilötekijät huomioiden. ICF sopii viitekehyksenä hyvin Eduron tekemään valmennustyöhön, sillä me näemme asiakkaamme aina kokonaisuutena ja pyrimme tunnistamaan ja huomioimaan laajasti asiakkaan elämäntilanteeseen ja kuntoutusprosessiin vaikuttavia tekijöitä. ICF:n avulla päivittäinen työyksiköissä ja ryhmissä tehtävä valmennustyö saa selkärangan, johon nojata. Konkreettisilla kuntoutuksen viitekehykseen nojaavilla päivittäiskirjauksilla varmistetaan, että valmennustyössä arvioidaan, huomioidaan ja tuetaan asiakasta juuri niissä asioissa, joista on hänelle eniten hyötyä.

ICF-koodistoa on hyödynnetty onnistuneesti Tornion työvoimalasäätiössä, mistä olemme hakeneet oppia ja käyttökokemuksia kehittämistyön tueksi. Tornion työvoimalasäätiössä ICF-koodistoa on hyödynnetty sekä päivittäisissä valmennuskirjauksissa että työ- ja yksilövalmentajien tekemissä lausunnoissa. Tornion valmentajat ovat kokeneet ICF-koodistoon nojaavien kirjauskäytäntöjen auttavan suuntaamaan havainnointia kuntoutumisen kannalta oikeisiin ja konkreettisiin asioihin.

Kehittäjäverkostomme on hankkeen myötä saanut uuden jäsenen, kun olemme käynnistäneet yhteistyön ohjelmistoalan yrityksen Sofokus Oy:n kanssa. Sofokus on kansainvälisesti palkittu digitaalisen liiketoiminnan osaaja, joka tuo kehittämistyöhön monipuolista asiantuntemusta niin ohjelmistokehityksen kuin käyttöliittymäsuunnittelun ja palvelumuotoilunkin osalta. Sofokus tuokin tärkeän lisän kehittämistyöhön paitsi teknisen toteutuksen myös käyttäjälähtöisten palveluiden rakentamisen näkökulmasta.

Kehittämistyön tuloksena asiakkaiden tavoitteet, päivittäinen tekeminen ja jatkopolku muodostavat tulevaisuudessa selkeän ja seurattavan jatkumon, jolloin myös asiakkaan itse on helpompi seurata oman prosessinsa etenemistä. Asiakkaiden kuntoutuspolkujen kehittyminen oikeaan suuntaan sekä tasalaatuiset kirjauskäytännöt ovat sekä asiakkaiden että valmentajien etu.

 

Elina Ylianttila

Projektipäällikkö / kehittämisasiantuntija
Suuntio, Eduro-säätiön tutkimus- ja kehittämisyksikkö

elina.ylianttila@eduro.fi
0408484212

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content