fbpx

Digirohkeutta etsimässä digitaitoviikolla

12.5.2023

Valtakunnallista digitaitoviikkoa vietettiin Edurolla 8.-12.5.2023 tutustumalla digitalisaatioon eri näkökulmista. Kuvassa työvalmentaja ja etävalmentaja Johannes Collins neuvoo sulautettujen järjestelmien logiikkaa.

Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista digitaitoviikkoa. Viikon tarkoitus on lisätä tietoisuutta, keskustelua ja osallisuutta digitaalisiin palveluihin liittyen. Lisäksi digitaitoviikon tarkoitus on lisätä sekä organisaatioiden, että yksilöiden ymmärrystä digiajan uhkista ja mahdollisuuksista mutta myös taitoja ja rohkeutta tarttua digiajan haasteisiin.

Edurolla tartuttiin digitaitoviikon haasteeseen ja nostettiin rohkeasti keskusteluun digitalisaatio niin kansalaistaitojen kuin työelämässä tarvittavien taitojen näkökulmasta. Säätiön asiakkaat saivat vastata 10.-11.5 järjestetyn digitempauksen yhteydessä kyselyyn, millä he saivat arvioida omia digitaalisia kansalaistaitojaan.

Vastausten perusteella digitaaliset taidot jakautuivat selvästi kahtia: suuri osa vastaajista arvioi digitaitonsa hyviksi tai todella hyviksi ja lähes yhtä usea arvioi ettei osaa käyttää digitaalisia välineitä juuri lainkaan. 50% vastanneista ilmoitti, että on saanut digitaalisten välineiden käyttöön apua läheiseltä, kaverilta tai joltain muulta lähipiiriinsä kuuluvalta taholta. Tukijoiden joukossa mainittiin myös Eduron digipaja. Digitaalisten palveluiden käytössä vaikeaksi koettiin mm. nopea eteneminen ja se että uudet asiat ovat vaikeita.

Digitempauksen tarkoituksena oli tietoisuuden lisäämisen ohella avata Eduron digipalveluiden ja ammatillisen etävalmennuksen mahdollisuuksia digitukijoina. Päivän aikana pääsi tutustumaan tekoälyyn, virtuaalitekniikkaan, sulautettujen järjestelmien toimintaan sekä keskustelemaan tietoturvallisesta salasanojen hallinnasta. Digitempauksen ilmapiiri oli innostunut ja utelias.

Digitaitoviikon aikana on keskusteltu paljon siitä, kuinka tärkeä digituki ja digitaalisten taitojen valmennus on. Edurolla digitaitojen valmennusta on tarjolla ryhmäpalveluissa sekä VoL1 -hankkeen* ammatillisena etävalmennuksena missä voi kansalaisen digitaitojen lisäksi harjoitella myös työelämässä tarvittavia digitaitoja.

Digitaitojen valmennus on jälleen käynnistymässä 15.5, pääset ilmoittautumaan mukaan täältä

Jos kiinnostuit ammatillisesta etävalmennuksesta, lue lisää täältä

Jos kiinnostuit digipalveluiden toiminnasta, lue lisää täältä

* VoL1 –hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa työpajojen asiakkaiden digitaitoja sekä tarjota valmennushenkilöstölle osaamista ja valmiuksia uudenlaisten, modernien ja digitaalisia välinteitä hyödyntävien valmennusmenetelmien omaksumiseen.

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content