fbpx

Eduro-säätiö ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen

18.8.2023

Säätiö ja ammattikorkeakoulu tähtäävät yhteistyöllä kumpaakin taloa hyödyttäviin strategisiin ja operatiivisiin kehittämistavoitteisiin.

Eduro on vuonna 1998 perustettu rovaniemeläinen työelämäkuntoutusta tarjoava säätiö, joka on jo vuosia tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun Osallisuus- ja toimintakyky -osaamisryhmän osaamispäällikkö Heidi Pyynyn mukaan aika oli kypsä yhteistyön syventämiselle.

Sopimuskumppanuus on luonteva jatko pitkään jatkuneelle yhteistyölle, joka nyt saa systemaattisemman muodon.

Sopijapuolilla on tahto vahvistaa tuen tarpeessa olevien asiakkaiden mahdollisuutta hyvinvointiin: osallisuuteen, työkykyyn, osaamisen vahvistamiseen ja työllistymiseen. Kumppanuusyhteistyö kohdentuu sopimuskaudella digitalisaatioon (mm. etävalmennus ja -ohjaus, robotiikka ja simulaatiot) ja osallisuuden edistämiseen ja verkostomaisen yhteistyön ja rakenteiden kehittämiseen.

Käytännön yhteistyömuotoina tulevat kysymykseen muun muassa vierailuluennot, työelämävaihdot, henkilöstökoulutukset ja opiskelijoiden harjoittelut ja opinnäytetyöt. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään muun muassa yhteishankkeissa.

Jo tänä syksynä lähdetään selvittämään rahoitusta hankkeelle, jossa parannettaisiin yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteuttamista toteutumista etävalmennuksessa.

– Säätiön tuottamien palveluiden etävalmennus on jatkuvassa kasvussa ja yhteisöllisyyden kokemukseen ja osallisuuteen halutaan kiinnittää erityistä huomiota, kertoo säätiön toimitusjohtaja Riitta Harmanen.

Sosiaalialan vetovoimaa koulutus- ja ammattialana pyritään myös edistämään yhteistyössä samoin kuin uuden tiedon tehokkaampaa leviämistä ammattilaisten käyttöön.

– Vuosittainen seminaarisarja voisi olla toimiva ratkaisu. Valmisteluun voitaisiin kutsua mukaan myös muita toimijoita ja uutta tietoa tuottavat hankkeet, valottaa Heidi Pyyny lähiaikojen toimintasuunnitelmaa.

Kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin verkossa 14.8.2023. Ammattikorkeakoulun puolesta sopimuksen allekirjoitti rehtori Riitta Rissanen. Sopimus on voimassa kolme vuotta.

Lisätietoja

Riitta Harmanen, toimitusjohtaja, Eduro-säätiö
riitta.harmanen(a)eduro.fi, p. 044 713 94 47

Heidi Pyyny, osaamispäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu
heidi.pyyny(a)lapinamk.fi, 050 310 9354

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content