fbpx

Eduron ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn yhteistyö tiivistyy

20.12.2023

Oppilaitosyhteistyön yhteyshenkilöinä Edurolla toimivat yksilövalmentajat Laura Vilppola (vasemmalla) ja Marjo Väisänen (oikealla)

Eduro ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ovat solmineet uuden sopimuksen yhteistyöstä. Sopimuksella edistetään erityisen tuen, ohjauksen ja tukitoimien palveluita siten, että palveluiden avulla tuetaan opiskelijoiden ammatillisen tutkinnon suorittamista sekä ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Eduro-säätiölle ohjattaville opiskelijoille tarjotaan tukea ja ohjausta opintojen suorittamiseen Eduron vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä, joihin opiskelijan opinnot räätälöidään. Sopimus on allekirjoitettu 4.12.2023 ja se on voimassa toistaiseksi.

Uudet Edurolla järjestettävät palvelut ovat Opiskelijan ammatillisen tutkinnon suorittamista tukeva valmennus sekä Opiskelijan elämänhallinnan ja ammatillisen osaamisen valmiuksia tukeva valmennus. Palvelut toteutetaan Eduro-säätiön tunnistetuissa työ- ja oppimisympäristöissä, missä yksilö-, ryhmä- ja työvalmennuksen avulla tuetaan opiskelijoiden opiskelu- ja työelämävalmiuksien, elämänhallinnan ja ammatillisen osaamisen vahvistumista.

Lisäksi sopimuksella mahdollistetaan Eduro-säätiön asiakkaille osatutkinnon suorittaminen näyttönä silloin, kun tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen on hankittu ja osaamisen osoittaminen näytöllä nähdään asiakkaan tilanteessa järkevänä.

”Nyt solmittu sopimus tiivistää yhteistyötä säätiön ja REDUn välillä. On hienoa, että oppilaitoksessa nähdään vaihtoehtoiset oppimisympäristöt mahdollisuutena tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä. Edurolla on erityisosaamista ohjata erityisesti toiminnallisin keinoin oppivia opiskelijoita”, kommentoi Eduron toimitusjohtaja Riitta Harmanen uutta sopimusta.

Eduro-Säätiön osalta opiskelijan palveluun ohjaamisen vaiheessa yhteyshenkilöinä toimivat:

Nuorten alle 29-vuotiaiden osalta
Laura Vilppola
044 758 1083
laura.vilppola@eduro.fi

Aikuisopiskelijoiden osalta
Marjo Väisänen
040 662 0597
marjo.vaisanen@eduro.fi

Palvelu on tarkoitettu Lapin koulutuskeskus REDUn opiskelijoille. Palveluun ohjautuminen tapahtuu oppilaitoksen kautta.

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content