fbpx

Eduron ryhmätoiminnalla edistetään asiakkaiden osallisuutta

5.5.2023

Eduro-säätiö tuottaa asiakkailleen monipuolisia ryhmäpalveluita. Asiakkaan kokemus osallisuudesta on merkittävä hyvinvoinnin osatekijä ja sen edistäjä. Ryhmäpalvelut vahvistavat asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja osallisuuteen sekä turvaa heidän kiinnittymistä yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Palveluiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan taitoa ja kykyä olla aktiivinen toimija omassa elämässään. Osallisuuden kokemuksia mahdollistetaan tuomalla arjen toimintaympäristöön osallistavaa toimintaa.

Yhteisöllisin ja toiminnallisin menetelmin vahvistetaan asiakkaan sosiaalisia taitoja ja kykyä toimia ryhmässä. Ryhmille yhteistä on, että ne mahdollistavat turvallisen ympäristön harjoitella taitoja, joita asiakkaat tarvitsevat arjessa, opiskelussa ja työelämässä. Osallisuutta lisätään mielekkään tekemisen kautta ja tutustumalla alueen palvelutarjontaan.

Ryhmäpalvelun keskiössä on vuorovaikutteinen toiminta ryhmään osallistuvien asiakkaiden ja valmentajan kesken. Ryhmissä tavoitellaan

sosiaalisten tilanteiden sietämisen vahvistamista ja tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus olla vertaisryhmän jäsen. Ryhmätoiminta suunnitellaan

yhdessä asiakkaiden kanssa ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena voi olla muun muassa arjen taitojen kohentaminen esimerkiksi ruoanlaiton tai talousneuvonnan avulla. Asiakas voi myös tutustua erilaisiin liikuntalajeihin ja saada tietoa hyvinvoinnista sekä harjoitella itsetuntemusta erilaisten tehtävien ja harjoitteiden kautta.

Ryhmävalmentajan tehtävänä on huomioida jokainen asiakas yksilöllisesti ja mahdollistaa ryhmään osallistuminen omana itsenään. Ryhmätoiminnan keskeisiä piirteitä ovat vuorovaikutus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja yhdenvertaisuus sekä vertaistuki.

Eduron ryhmätoimintaan ohjaudutaan Lapin hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden kautta.

Lisätietoja
Pirjo Palojärvi
palvelupäällikkö
040 185 1532
pirjo.palojarvi@eduro.fi

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content