fbpx

INEEN – ohjaus palveluihin -hanke on käynnistynyt!

4.12.2023

Hankkeen aikana rakennetaan intensiivisen palveluohjauksen toimintamalli, mikä tunnistaa pitkään työttömänä olleiden palvelutarpeet.

Eduro-säätiön ja Rovaniemen kaupungin Työllisyyspalveluiden hakema INEEN – ohjaus palveluihin -hanke on saanut rahoituksen ja hanke on käynnistynyt. Hankkeen tavoitteena on tiivistää pitkään työttömänä olleiden palvelujärjestelmässä toimivien viranomaisten ja palveluntuottajien välistä yhteistyötä siten, että vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palvelutarpeet voidaan tunnistaa ja kohdata paremmin. Tiivistynyt yhteistyö rakentaa asiakkaille eheitä palvelupolkuja kohti työtä tai opintoja.

Asiakkaiden palvelupolkujen rakentumiseksi hankkeessa kehitetään pitkään työttömänä olleiden palveluohjauksen toimintamali, mikä on hyödynnettävissä työllisyyspalveluiden yhdyspinnassa työskentelevien tahojen asiakasohjauksen tehostamiseksi sekä yhteistyön rakentumiseksi uudessa palvelujärjestelmässä. Tiivistynyt yhteistyö ja yhteinen kehittäminen madollistavat myös sellaisen ekosysteemin rakentamisen, jossa monialaisessa verkostossa toimivat tahot tuntevat oman roolinsa ja vastuunsa osana yhteiselle asiakaskohderyhmälle tuotettavaa arvoketjua. Se helpottaa sekä palveluihin ohjaamista, että niiden toteuttamista.

Yhteistyön rakentumista pilotoidaan työllisyyspalveluiden 300 asiakkaan ohjaustyössä. Hankkeen tarjoama palveluohjaus kattaa asiakkaiden palvelutarpeiden kokonaisvaltaisen tunnistamisen, palvelupolkujen suunnittelun sekä monialaisen yhdyspintatyön mallintamisen asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Hankkeen palveluohjaajat ovat tukena palveluiden hankkimisessa ja yhteensovittamisessa sekä tukevat suunnitelmien etenemistä yhdessä viranomaisten kanssa. Hankkeen aikana koostetaan myös tietoa pitkään työttömänä olleiden palvelutarpeista, sekä mallinnetaan tulevaisuuden asiakasohjausta helpottavat pitkään työttömänä olleiden asiakassegmentit.

Nyt kun TE24 -uudistuksen valmistelu alkaa saada konkreettisia muotoja, ajankohta on otollinen yhteisten asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamiselle sekä oikea-aikaisten palvelupolkujen ja toimintamallin kehittämiselle. Yhteistyön rakentumiseksi INEEN -hanke tarjoaa kehittämistyölle yhteisen foorumin; asiantuntijatyöryhmän, missä määritellään monialaisen yhteistyön periaatteet muuttuneessa palvelujärjestelmässä Rovaniemen alueella.

INEEN -hankkeen monialaisen yhdyspintatyön kehittäminen on hallitusohjelman kirjausten mukaista palvelujärjestelmän toimivuuden kehittämistä, mikä on osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformia sekä TE24 -uudistuksen mukaista paikallisten työllisyyspalveluiden kehittämistä.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023-30.9.2026. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Kysy lisää:
Maaria Välitorppa
Projektipäällikkö
Puh. 044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content