fbpx

Innostunut ja innovoiva yhteistyö ylittää organisaatiorajat

20.6.2024

Eduro säätiö ja Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut toimivat yhdessä INEEN-hankkeessa auttaakseen asiakkaita, joilla on taustallaan pitkittynyt työttömyys ja tarvetta tuelle palveluihin hakeutumisessa. Hankkeen valmistelu alkoi yli vuosi sitten ja jo silloin tavoite oli auttaa asiakkaita sekä tiivistää yhteistyötä. ”Yhteistyössä sinänsä ei ole mitään uutta, toimijat sekä työntekijät ovat tehneet töitä yhteistyössä jo vuosia, mutta edessä olevien uudistusten vuoksi tarvitaan palveluiden ja hyvien toimintatapojen mallinnusta. Viranomaisten ja palvelutuottajien välisessä yhteistyössä on tarkoitus kaivaa esiin hyvät käytännöt, ne jutut jotka tiedetään toimivaksi” projektipäällikkö Maaria Välitorppa Edurolta ja palvelukoordinaattori Outi Sassali Rovaniemen kaupungilta kuvailevat hankkeen tavoitteita.

Pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden välillä haastavatkin tilanteet tuottavat tarvetta yhteistyön tiivistämiseen ja intensiivisen palveluohjauksen mallintamiseen asiakastyön kautta. INEEN-palveluohjaus aloitetaan yhteistyössä työllisyyspalveluiden asiakasvastaavan, palveluohjaajan ja asiakkaan kanssa. Palveluohjauksen aikana  ja 3 kuukauden jälkeen jälleen tavataan ja käydään yhdessä läpi asiakkaan tilannetta ja palvelutarvetta. Hankkeessa kerätään lisäksi tietoa asiakkaiden moninaisista tilanteista ja taustoista. Niitä tarkastellessa teoreettinen viitekehys tarjoaa uutta näkökulmaa tuttuun asiaan, syventää ymmärrystä työttömyyden juurisyistä ja tarjoaa työkaluja asiakasohjaukseen.

Yhteistyö on ollut sujuvaa ja vaikka hanketta suunnitellessa ei vielä ollut tiedossa, että samat henkilöt tulisivat tekemään myös toteuttamaan suunnitelmaa. Työskentelyssä näkee, että yhteinen tahtotila ja tavoitteet ovat olleet läsnä jo suunnittelusta asti. ”Kahden organisaation toimintatapojen yhteensovittaminen on ollut yllättävän helppoa. Hankkeen  käynnistämis- ja suunnitteluvaihe mahdollisti laajan perehtymisen niin Eduron kuin Rovaniemen työllisyyspalveluiden toimintatapoihin ja asiakasprosesseihin. Ilman riittävää henkilöstöresurssia se tuskin olisi ollut mahdollista.” Välitorppa kertoo. “Työllisyyspalveluita ja Eduroa yhdistää asiakkaiden ohjaaminen työnhakijan palveluprosessissa, mutta näkökulmissa on jonkin verran eroa. Näiden näkökulmien yhdistäminen on luonut laajan ymmärryksen pitkään työttömän olleiden tarpeista tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ja nyt INEEN-hankkeessa yhteensovitettua prosessia testataan käytännössä”, hän jatkaa.

Yhteistyötä on syvennetty hanketiimin lisäksi myös osaksi perustyötä, kun palveluohjaajat ovat läsnä työllisyyspalveluissa viikoittain. ”Luottamus INEEN-palveluohjaajiin on syntynyt luontevasti, sekä asiakkaalta että asiakasvastaavilta. Tiiviissä asiantuntijayhteistyössä on ehdottomasti synergia etu ja asiakas mielellään ottaa vastaan totuttua vahvemman tuen.” Sassali arvioi.

Yhteistyö hankkeen työntekijöiden kesken on myös ollut erittäin sujuvaa: ”Hanketiimi tuntuu työyhteisöltä, olemme onnistuneet kalenteroimaan yhteistä aikaa niin että näemme koko tiimillä viikoittain saman pöydän ääressä. Ja siten pysymme kartalla jokaisen työtehtävistä, heränneistä kysymyksistä ja pääsemme peilaamaan ratkaisuja yhdessä. Yhteistyö näkyy myös aktiivisena Teams viestittelynä, pystymme hyvin matalalla kynnyksellä hyödyntämään toistemme osaamista”

Organisaatioiden yhteistyötä kehitetään hankkeessa myös laajemmin kuin vain hanketoteuttajien välisen yhteistyön tiivistämiseksi. INEEN-hankkeessa on koottu asiantuntijatyöryhmä joka kokoaa kattavasti Rovaniemen alueella toimivia työllisyyden yhdyspinnoilla työskenteleviä tahoja yhteen.  Työryhmän työskentelyssä on jo herännyt kipinä yhdyspintojen mahdollisuuksien tunnistamiseksi pitkään työttömänä olleiden asiakasprosessissa. Yhteistyön käytäntöjä on syytä yhdessä työstää ja kehittää, tähän hanke tarjoaa yhteisen foorumin asiantuntijoille. Työryhmän työskentely on vasta päässyt alkuun, mutta työskentely jatkuu koko hankkeen ajan aina syksyyn 2026 saakka.

Sassali ja Välitorppa ovat hankkeen tulevaisuudesta innoissaan: ”Tavoitteet ovat suuret ja hanke on herättänyt laajasti kiinnostusta sidosryhmissä, mikä on merkki siitä, että ollaan jonkin erittäin merkityksellisen äärellä. Odotamme innolla mitä oivalluksia INEEN-tulee tarjoamaan pitkään työttömänä olleiden työnhakuprosesseista. ”

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content