fbpx

Kehittäminen vaatii kohtaamista

21.6.2023

Eduron kahden kehittämishankkeen sekä kumppaneiden yhteistyönä järjestetty Kohdataan! Seminaari keräsi Aittatien Y_North tapahtumatilaan sekä etäyhteyksien päähän reilut 60 kuntoutuksen, työllistämisen ja ohjaustyön ammattilaista viettämään yhteistä iltapäivää 30.5.2023.

Seminaarissa pääsimme kertomaan hankkeissa työnantajien ja asiantuntijaverkoston kanssa yhdessä kehitetyistä palveluista sekä niihin johtaneesta yhteisestä kehittämistyöstä. Sektorirajat ylittävä yhteistyö onkin ollut käynnissä olevien hankkeiden kehittämistyössä avainasemassa. Keskustelut, erilaisten näkökulmien kuuleminen sekä yhteisen ymmärryksen rakentaminen ovat mahdollistaneet sellaisten palveluiden kehittämisen, jotka voivat yhden tahon sijaan toimia monien eri alojen ja asiantuntijoiden työn tukena. Samalla kehittämistyössä mukana olleille on kertynyt uutta tietoa, verkostoja sekä kohtaamisia, joita on jatkossa mahdollista hyödyntää niin asiakas- kuin kehittämistyössäkin.

Kehittämistyön tavoitteena on luoda ja kokeilla uutta, tehdä aiemmasta toimivampaa ja samalla herättää uusia ideoita. Kehittämistyön luonteeseen kuuluu muutos ja eteenpäin meneminen, liike, jonka mukana asioita pyritään kehittämään parempaan suuntaan. Verkostomainen ja moniammatillinen kehittäminen vaatii rohkeutta ja uskallusta hypätä oman kuplansa ulkopuolelle, katsoa asioita toisesta perspektiivistä ja kokeilla myös sellaista, mikä epäilyttää tai minkä ei heti näe sopivan omaan työhönsä. Ennakkoluuloton kohtaaminen, toisten kuunteleminen ja avoin keskustelu voivat kuitenkin viedä poluille, joita ei omassa työyhteisössään olisi huomannut edes ajatella.

Palautteen mukaan seminaarin parasta antia oli verkostoituminen ja kohtaamisten mahdollisuus. Juuri kasvokkainen kohtaaminen, erilaisten näkökulmien kuuleminen ja kuulumisten kysyminen, jotka ovat korona-aikana ja vielä sen jälkeenkin jääneet vähemmälle, tuntuvat olevan juuri niitä asioita, joita me kaikki kaipaamme ja tarvitsemme niin kehittämistyössä kuin elämässä yleensä.

Asiantuntijaverkoston toimivat yhteistyökäytännöt ja keskinäinen vuoropuhelu ovat keskiössä myös sujuvien ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen rakentamisessa. Me tarvitsemme toisiamme, jotta pystymme auttamaan asiakkaita ja tarjoamaan palveluita, joista on oikeasti hyötyä! Tärkeintä onkin muistaa, että oli kyseessä sitten asiantuntija tai asiakas, työtä tehdään aina ihmiseltä ihmiselle, kuten Arctic Factoryn fasilitoija seminaarissa kehittämistyön osuvasti kiteytti.

Sekä kehittämistyölle, että kohtaamisille on tarvetta myös jatkossa. Syksy tuokin Edurolle uusia kehittämisen täyteisiä aikoja, joihin lähdemme reppu täynnä uusia ideoita, inspiraatiota ja verkostoja. Tässä kohtaa haluamme kiittää kaikkia yhteistyötahoja antoisasta kehittämistyöstä käynnissä olevien ESR-hankkeiden osalta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, yhdessä!

Kohdataan! Seminaari järjestettiin ”Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita” sekä ”Kaiku-kuntoutusohjaus- ja neuvonta työelämään” hankkeiden yhteistyönä. Hankkeita rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus.

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content