fbpx

Miten nä­ky­mä­tön osaa­mi­nen saadaan nä­ky­väk­si uuden am­ma­til­li­sen etä­val­men­nuk­sen avulla? Eduro jär­jes­tää etä­val­men­nus­kou­lu­tuk­sen työ­pa­ja­val­men­ta­jil­le ympäri Lapin

16.5.2023

Eduron työvalmentaja Eeva-Maija Hanninen ojentamassa osaamistodistuksen etävalmennukseen osallistuneelle. ”On hienoa, että pystymme tuomaan todistuksen avulla näkymättömän osaamisen näkyväksi”, Hanninen kommentoi.

Eduro-säätiön VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa -hanke on kehittänyt ammatillisen etävalmennuksen, jonka tarkoitus on auttaa työpajojen asiakkaita ottamaan askeleen kohti työelämää samalla vahvistaen heidän digitaitojaan. Lapin työpajoilla työskenteleville valmentajille on luotu myös koulutus, jossa syvennytään uudenlaisen ammatillisen etävalmennuksen mahdollisuuksiin. Ilmoittautuminen on auki 15.5. asti.

Kun korona iski, ravisteli se kertaheitolla työ- ja opiskeluympäristöjä maailmanlaajuisesti. Ne, jotka olivat työelämässä, olivat pakotettuja ottamaan suuren digiloikan, kun taas ne, jotka olivat työelämän ulkopuolella, jäivät kyseisen loikan ulkopuolelle.

Uuden haasteen edessä lähti Eduro-säätiön VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa -hanke etsimään vuonna 2021 uusia keinoja siihen, miten työpajapalveluita olisi mahdollista tuottaa etäyhteyksin samalla tukien asiakkaiden digitaitoja. Lopputulemana syntyi ammatillinen etävalmennus, jossa yhdistyy osaamisen vahvistaminen sekä etätyöskentely osana työpajojen palveluita. Hankkeen pilottialoiksi valittiin puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, media-ala sekä tutkintoon valmentava koulutus TUVA.

– Olemme pistäneet merkille työ- ja oppimisympäristöissä, että paljon osaamista saattaa jäädä näkymättömäksi. Tämän takia halusimmekin tuoda etävalmennuksessa esille asiakkaan oppimat asiat, jotka auttavat häntä kohti työelämää tai koulutuspolkua. Valmennuksen sisällöt kehitettiin niin, että ne ovat ammatillisen tutkintojen perusteiden mukaisia. Asiakas voi siis saada etävalmennuksesta osaamistodistuksen, joka osoittaa oppilaitokselle tai mahdolliselle työnantajalle hänen osaamisensa, projektipäällikkö Maaria Välitorppa esittelee.

Ammatillinen etävalmennus on pilotoitu neljän eri toimijan yhteisenä kehittämistyönä. Eduro-säätiö Rovaniemeltä toimii päätoteuttajana ja Meriva-säätiö Kemistä ja Saura-säätiö Kemijärveltä osatoteuttajina. Valmennuksen opinnollistamisesta vastaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry eli tuttavallisemmin PAIKKO.

– On äärimmäisen hienoa, että olemme päässeet häivyttämään kilometrejä väliltämme ja yhdistämään voimamme Lapin tasolla. Olemme oppineet paljon toisiltamme, kun itse kukanenkin on päässyt jakamaan omaa osaamistaan etävalmennuksissa. Kuka tahansa Eduron, Sauran tai Merivan asiakas on voinut ottaa osaa valmennukseen. Erityisesti media-alalla yhteistyötä on tehty tiiviisti Kemijärven ja Rovaniemen välillä ja puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa taas Rovaniemen ja Kemin välillä, Välitorppa kertoo.

Etävalmennuksen avulla ammatilliseen kasvuun

Työvalmentajat Johannes Collins media-alalta ja Eeva-Maija Hanninen puhtaus- ja kiinteistöalalta ovat olleet mukana hankkeen kehittämistyössä alusta asti ja pyörittäneet hankkeen asiakastyötä.

– Aluksi pohdin pitkään, miten asiakkaani eli palkkatukilaiset saisivat syvennettyä puhdistusalan ammatillista osaamistaan etävalmennuksessa. Koska ala on todella käytännönläheinen, oli etävalmennukseen luotava täysin uudenlaisia oppimismenetelmiä. Myös valmentajana jouduin hyppäämään uuden äärelle, kun lähdin opettelemaan etävalmennusalustan käyttöä, mikä oli kieltämättä ensin hieman jännittävää, Hanninen toteaa hymyillen.

– Lopuksi loimme tehtäviä, joissa asiakkaat pääsivät harjoittelemaan esimerkiksi puhtausalan työnimikkeitä sekä tapoja, kuinka työvälineitä käytetään eri siivouskohteissa. Asiakkaat pääsivät myös jakamaan omaa tietotaitoaan etäyhteyksin muille. Rovaniemen asiakkaat, jotka pääosin siivoavat oppilaitoksia, pääsivät esittelemään siivouskäytäntöjään ja vastavuoroisesti Kemin asiakkaat, jotka ovat keskittyneet kotisiivoukseen, pääsivät avaamaan heidän käytäntöjään, Hanninen esittelee.

Uudenlainen ammatillinen etävalmennus on mahdollistanut samalla matalan kynnyksen osallistumisen mistä tahansa päin Lappia. Valmennuksessa hyödynnetään virtuaalista oppimisympäristö e-Dimoa sekä Discordia, joihin asiakkaat saavat perehdytyksen heti valmennuksen alussa.

– Media-alan asiakkailta on tullut hyvää palautetta etävalmennuksesta. Erityisesti he ovat pitäneet siitä, että tehtäviä on päässyt suorittamaan joustavasti omaan tahtiin. Valmennukset ovat joko kestäneet koulumaisesti aamusta iltapäivään tai asiakkaalle on annettu päivä, jolloin tehtävä, kuten somejulkaisu tai editoitu kuva, pitää palauttaa arviointia varten, Collins kommentoi.

– Lisäksi interaktiivisuus etävalmennuksessa on sujunut yllättävän hyvin. Kun kaikilla on web-kamerat päällä, tulee sanatonkin viestintä esille paremmin. Asiakas myös uskaltaa olla avoimempi ja keskustella arkaluontoisemmista asioista etäyhteyksin verraten työpajatyöskentelyyn, jossa kaikki asiakkaat ovat samassa tilassa, Collins lisää.

Molemmat työvalmentajat ovat erityisen iloisia siitä, että asiakas voi seurata omaa etenemistään ja oppimistaan nykyisin entistä paremmin.

– Tarkoituksena olisi, että osaamistodistusten kirjoittaminen lisääntyy ja opimme tekemään asiakkaiden osaamisen vahvistumisen entistä paremmin näkyväksi. Kaikkihan oppivat asioita valmennuksen aikana, olivat he työpajalla tai etäyhteyksien päässä, valmentajat toteavat.

Digiosaaminen jakautunut kahtia

Valmentajien mukaan nykypäivänä on hyvin nähtävissä myös digiosaamisen kahtiajakautuminen. Kun valmennukseen tulee asiakas, osaa osa heistä käyttää digitaalisia laitteita todella hyvin, kun taas osalla taidot ovat jääneet heikommalle tasolle.

– On ensiarvoisen tärkeää, ettei kenenkään jatkomahdollisuudet opiskelemaan tai työelämään tökkää puutteellisiin digitaitoihin. Hankkeen yksi erityistavoitteista onkin ollut digitaalisten taitojen parantaminen, Hanninen ja Collins kertovat.

Eduro on järjestänyt hankkeen aikana digitaitojen perusvalmennuksia, joissa alkeita on käyty yhdessä läpi. Osa hankkeen asiakkaista on osallistunut joko pelkästään kyseiseen osioon tai jatkanut tämän jälkeen eteenpäin media-alan tai puhtausalan etävalmennukseen.

– On ollut jopa yllättävää huomata, että digitaitojen valmennusta tarvitsevat kaiken ikäiset, ei vain vanhempi ikäpolvi, kuten ensin voisi olettaa. Jos digitaidot ovat ruostuneet tai koet, että tarvitset apua tietyllä osa-alueella, on toukokuussa vielä mahdollista osallistua Eduron matalan kynnyksen digivalmennukseen, valmentajat huikkaavat.

Eduron työvalmentaja Johannes Collins ohjeistamassa valmentautujaa etäyhteyksien päässä. ”Myös digitaitojen valmennus kuuluu työtehtäviini.”

Eduron työvalmentaja Johannes Collins ohjeistamassa valmentautujaa etäyhteyksien päässä. ”Myös digitaitojen valmennus kuuluu työtehtäviini.”

Uudenlaisia, moderneja työvälineitä avuksi valmentajille

Osana hanketta Eduro on järjestänyt tänä keväänä yhdessä muiden hanketoteuttajien kanssa koulutuksia Lapin työpajoilla työskenteleville valmentajille sekä heidän esihenkilöilleen, jotka ovat kiinnostuneita etävalmennuksen uudenlaisista käyttömahdollisuuksista osana omaa työtään.

– Aiempaa kokemusta tai osaamista etävalmennuksen hyödyntämisestä ei tarvitse osallistujalla olla. Voimme auttaa työpajakentän valmennushenkilöstön alkuun etävalmennuksen kanssa. Käymme esimerkiksi läpi, miten tutkintoperusteet yhdistetään valmennukseen ja mitä työvälineitä, kuten ohjelmistoja valmennus sisältää ja miten niitä käytetään, Välitorppa esittelee.

Koulutus sisältää yhteensä neljä kahden tunnin mittaista kokonaisuutta, minkä käytyään valmentaja tai esihenkilö voi hankkia hankkeen kehittämän e-Dimo etävalmennusalustan demoversion maksutta käyttöönsä. Koulutus on ilmainen ja on suunnattu kaikille Lapin työpajoilla työskenteleville ammattilaisille.

– Haluan kuitenkin muistuttaa, että kehittelemämme etävalmennuksen ei ole tarkoitus missään nimessä siirtää oppimista kokonaan etäyhteyksien taakse. Olemme ennemminkin halunneet opetella uudenlaisia oppimismenetelmiä, jotka voivat tukea työpajatoimintaa ja auttaa asiakkaitamme ja valmentajakollegoitamme vahvistamaan heidän digitaitojaan ympäri Lapin, Välitorppa summaa.


Työpajavalmentaja, olethan varannut jo paikkasi etävalmennuskoulutukseen?

Etävalmennuskoulutus käynnistyy 16.5. ja sisältää yhteensä 4 x 2 h kokonaisuutta neljän viikon ajan. Ilmoittautuminen on auki 15.5. asti.

Ilmoittaudu koulutukseen täältä.

Digitaidot ruosteessa?

Ilmoittaudu matalan kynnyksen digitaitojen valmennukseen, joka starttaa 15. toukokuuta!

Ole yhteydessä:
Maaria Välitorppa
Projektipäällikkö
Puh. 044 792 4338
maaria.valitorppa@eduro.fi

Mikä on Eduro?

  • Yhteiskunnallinen hyvinvointia edistävä säätiö, joka antaa tukea ja ohjausta vuositasolla noin 600 eri asiakkaalle. Palveluilla tuetaan asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja valmiuksia siirtyä kohti työelämää.
  • Eduron palvelut koostuvat sosiaali- ja terveys-, kuntoutus-, koulutus- sekä työllistymisen tukemisen palveluista. Onnistumisprosentti useimmissa palveluissa on yli 80 %.
  • Edurolla työskentelee yli 40 sosiaali- ja kuntoutus- sekä kasvatus- ja ohjausalan koulutettua ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi yksilövalmentajia, työvalmentajia, ryhmävalmentajia ja kehittämis- ja koulutusosaajia.
  • Tutustu Eduron palveluihin: www.eduro.fi 

-

Lähde: Kaleva Media

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content