fbpx

Miten tehdään vaikuttavuutta?

5.5.2022

Miten saadaan aikaiseksi yksilötason vaikutuksia ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllisyyden edistämisessä? Siinäpä kysymys, joka on kulkenut mukanani vuosikausia Eduron roolista käsin katsottuna. Asia ei ole ollenkaan yksinkertainen ainakaan silloin, kun puhutaan vaikuttavuudesta. Yksilötason vaikutukset saadaan toteutettua silloin, kun asiakkaan palvelu kohtaa asiakkaan tarpeen. Ennen kuin palvelu ja tarve kohtaavat, on asiakkaan matkassa ja mukana ollut monia tahoja ja konkreettisia tekoja. Siis jo vaikutuksiin vaikuttavat monet asiat, saati sitten vaikuttavuus, jonka saavuttaminen on monien tekojen ja useiden tekijöiden summa.

Vaikuttavuus syntyy monista teoista

Eduro voikin osallistua eri yksilötason muutosten toteuttamiseen, mutta ei yksin pysty tuottamaan kaikkea yhteiskunnallisen hyödyn syntymiseen tarvittavia tekoja. Eduron tuleekin osata kuvata ja perustella tuottamiensa palvelujen yhteys yksilötason vaikutuksiin ja omalta osaltaan yhteiskunnallisen hyödyn syntymiseen.  

Sitran julkaisemassa vaikuttavuuden askelmerkit selvityksessä vaikuttavuus tarkoittaa yhteiskunnan myönteistä kehitystä eli yhteiskunnallista hyötyä, joka voi liittyä ihmisen hyvinvointiin, terveyteen tai yhteisöjen elinvoimaan. Jotta tavoitteena oleva yhteiskunnallinen kehitys voisi toteutua, tarvitaan konkreettisia muutoksia ihmisten käyttäytymisessä ja usein myös yhteisöjen tai yhteiskunnan rakenteissa.

Vaikuttavuuslähtöisen toiminnan tavoitteena on aina konkreettisten muutosten aikaansaaminen. Vaikutusten tulee olla senkaltaisia, että muutosten voidaan ajatella johtavan yhteiskunnallisen hyödyn syntymiseen ja ne tulee olla mitattavissa.  Eduron työelämäkuntoutuksen ja työllisyyden tukemisen palveluissa nämä ovat koulutuksiin ja/tai työelämään siirtymät.

Myös vaikutusten saavuttamiseen tarvitaan useita tekoja. Siinä missä yhteiskunnallinen hyöty edellyttää useita eri konkreettisia muutoksia ihmisten käyttäytymisessä niin yhteiskunnan rakenteissa vaativat nämä muutokset konkreettisia tekoja kaikilla tahoilla.

Konkreettiset työllisyyden edistämisen vaikutukset ja siihen johtama vaikuttavuus edellyttää asiakastarpeiden ymmärtämistä ja tekojen suunnittelua.  Ennen kuin pystyy suunnittelemaan vaikuttavia tekoja, edellyttää se kohderyhmien tunnistamista ja segmentointia.

Eduro vaikutusten ja vaikuttavuuden tekijänä

Eduron tavoitteena on rakentaa palveluja ja palveluketjuja siten, että ne tuottavat mahdollisemman paljon yksilötason vaikutuksia ja niiden kautta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eduro on segmentoinut asiakkaansa kolmeen eri ryhmään, joille on rakennettu omat toimintaa tukevat palvelut ja palveluprosessit. Näille ryhmille tuotetaan ja tuotekehitetään jatkuvasti palveluja, joita mitataan niin vaikutusten ja vaikuttavuuden kuin myös asiakaskokemuksen näkökulmasta.

Eduro tavoittelee omalta osaltaan yhteiskunnallista hyötyä ja toimintamme on osa suurempaa vaikuttavuuteen liittyvää kokonaisuutta. Eduro tuottaa konkreettisia tekoja.

 

Riitta Harmanen

Riitta Harmanen toimii Eduro-säätiön toimitusjohtajana

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content