fbpx

Nuorten palvelut ovat muuttaneet Kairatielle

28.6.2024

Eduron Nuorten työpajatoiminta on muutoksen kynnyksellä, kun Jaakonkadun toimipiste siirtyi uusiin tiloihin Kairatielle. Jatkossa kaikki Eduron palvelut löytyvät samasta osoitteesta: Kairatie 75. Muutos tuo mukanaan monia etuja niin nuorille kuin työntekijöillekin.

Kesätauon jälkeen elokuussa toiminta jatkuu samoilla teemoilla pienin muutoksin. Kokkaaminen ja arjen asiat tulevat edelleen olemaan osa toimintaa sekä luova toiminta jatkuu Nuorakan omassa tilassa. Nuorakka Digi muuttaa Eduron digipalveluiden yhteyteen.

Laura Vilppola, Nuorakan ryhmä- ja yksilövalmentaja, odottaa syksyä innokkaana ja toiveikkaana. ”Uudet tilat mahdollistavat nuorille laajemman ympäristön kokeilla erilaisia työ- ja oppimisympäristöjä. Kun se niin sanottu oma tila ja aloituspiste ovat samassa talossa, nuorten on helpompi siirtyä eri toimintojen välillä ja hyödyntää monipuolisesti tarjolla olevia palveluita,” Vilppola kertoo.

Yhteiset tilat tuovat mukanaan synergiaedun. Saman katon alle siirtyminen mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön muiden työ- ja oppimisympäristöjen ja palveluiden kanssa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia uudenlaisten projektien ja toimintojen toteuttamiseen. Nuorilla tulee edelleen olemaan oma tila ja omat ryhmät osana toimintaa, mutta saman katon alla toimiminen mahdollistaa entistä enemmän yhteistyötä eri työntekijöiden, asiakkaiden, palveluiden ja työpajojen välillä.

Vilppola korostaa yhteistyön merkitystä: ”Yhteistyö eri työntekijöiden ja työpajojen välillä tuo mukanaan paljon etuja. Se mahdollistaa laajemman valikoiman oppimis- ja kehitysmahdollisuuksia, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia.” Kaiken kaikkiaan muutto Kairatielle merkitsee uusia alkuja ja mahdollisuuksia. Yhteisten tilojen myötä Eduro pystyy tarjoamaan entistä paremmin räätälöityjä palveluita nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämänsä eri vaiheissa. Innolla odotamme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Nuorten työpajatoiminta ja Eduron Nuorten työpaja Nuorakka on suunniteltu auttamaan 16-29 vuotiaita nuoria löytämään suuntansa elämässä ja työelämässä. Nuorakka tarjoaa yksilöllistä ohjausta, tukea ja käytännönläheisiä oppimismahdollisuuksia. Asiakkaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea, joka on räätälöity heidän tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan. Valmennus keskittyy muun muassa arjen hallinnan taitoihin, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja työelämävalmiuksien parantamiseen.

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content