fbpx

Oikean työtehtävän ja työntekijän kohtaaminen vaatii työkaluja

7.8.2023

Vajaa kaksivuotinen ESR-hanke ”Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita” -hanke päättyi kesäkuun lopussa. Hankkeessa lähdettiin kehittämään toimintamallia osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen yhdessä työnantajien kanssa, kehittämällä työvälineitä sekä työpaikan työtehtävien uudelleenmuotoiluun että tekijöiden osaamisen tarkempaan tunnistamiseen.

Kun polku työelämään on ollut mutkikas tai työura on syystä tai toisesta keskeytynyt, ei riitä, että uutta työtä lähdetään etsimään pelkällä mutulla. Sopiva työ voi toki löytyä, mutta onko se sellainen, jossa pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja toisaalta sellainen, jossa omat rajoitteet eivät vaikuta suoriutumiseen? Kun puhutaan työn räätälöinnistä tai uudelleenmuotoilusta, tarkoitetaan usein pieniä konkreettisia tekoja, jotka eivät vaadi mahdottomia, mutta joiden vaikutus voi olla mullistava. Usein onkin niin, että jo työtehtävien ja niissä vaadittavien valmiuksien lähempi tarkastelu osoittaa sekä työnantajalle, että työnhakijalle, ettei kyseinen tehtävä oikeastaan vaadikaan kuin muutaman ratkaisevan ominaisuuden tai taidon. Kun työtehtävien vaatimusten ja työntekijän osaamiseen on käytössä selkeä ja yksinkertainen työväline, voi kuka tahansa oppia tunnistamaan ja hyödyntämään monimuotoista työntekijäpotentiaalia toimialasta riippumatta.

Tarvittavan työvälineen kehittämisen taustalla oli havainto siitä, ettei pelkkä yksilön valmennukseen keskittyvä työote riitä, jos haluamme saada osatyökykyisiä henkilöitä pysyvämmin osaksi työmarkkinoita, vaan katsetta on käännettävä työntekijöiden lisäksi myös työpaikkoihin ja työtehtäviin. Näiden kahden näkökulman huomioinnin ja niiden yhdistämisen tuloksena syntyi täsmärekrytoinnin toimintamalli, jonka avulla voidaan etsiä osa- tai täsmätyökykyiselle työnhakijalle sopivia työtehtäviä tai työtehtäviin sopivaa tekijää kahta selkeää ja vertailtavissa olevaa lomaketta hyödyntämällä. Lomakkeissa kiinnitetään huomiota työtehtävien vaatimuksiin sekä työnhakijan valmiuksiin yleisten, sosiaalisten ja kognitiivisten kykyjen osalta.

Lomakkeissa oleva listaus erilaisista taidoista, joita työssä voidaan vaatia, ei tarkoita sitä, että henkilöllä pitäisi olla paljon erilaisia valmiuksia, vaan sopivia työtehtäviä voidaan lähteä etsimään jo yhden tai kahdenkin taidon tai vahvuuden perusteella. Esimerkiksi motivaatio ja hyvä fyysinen kunto voivat olla tekijöitä, joilla henkilö suoriutuu hyvin tietynlaisista työtehtävistä, vaikka muut valmiudet olisivatkin heikompia. Samoin työpaikkojen työtehtävistä etsitään työanalyysin avulla vain ne edellytykset, joita kukin työtehtävä vähimmillään vaatii.

Työelämässä ja rekrytointikäytänteissä ei välttämättä tunnisteta tai osata huomioida erilaisten työnhakijoiden tilanteita, jolloin tiettyihin työtehtäviin sopivaa tekijää ei löydetä vaikka sellaisia olisi. Tästä täsmärekrytoinnin toimintamallista ja siinä hyödynnettävistä lomakkeista voi olla apua myös tällaisten kohtaantohaasteiden ratkaisemisessa. Osatyökykyisen henkilön osaamisen tunnistaminen ja valmiuksien analysointi sekä niiden vertaaminen tarjolla oleviin tehtäviin jo ennen työkokeilun tai työsuhteen aloittamista auttaa sopivien työhön sijoittumisten onnistumisessa. Kun henkilön kyvyt ja työn vaatimukset kohtaavat, kaikki voittavat. Ennakoiva työ ja sopivien tekijöiden ja tehtävien ”mätsääminen” ennaltaehkäisee epäonnistuneita työhön sijoittumisia ja säästää sekä työnantajaa että työnhakijaa tulevilta pettymyksiltä, joita työhönkuntoutumisen polulla voidaan kohdata.

Hankkeen aikana myös säätiön työyksiköiden työtehtäviä haluttiin jaotella ja selkiyttää, jotta eri asiakasryhmille suunnatut työtehtävät tulisivat paremmin näkyviin. Työyksiköiden seinille sijoittuvat huoneentaulut näyttävät esimerkkejä kunkin työyksikön eri tasoisista työtehtävistä Eduron palvelulinjojen värityksen mukaisesti. Punaisella Tiimiön väripohjalla olevat työtehtävät ovat helpoimpia, keskellä on Voimion väreillä astetta haastavampia ja itsenäisemmin suoritettavia työtehtäviä ja keltaisella Toimion työtehtävät, jotka vastaavat ammatillisten tutkintojen sisältöjä. Vaativimmissa työtehtävissä on suoraan avointen työmarkkinoiden osaamistasoa vastaavia työtehtäviä, mutta toisaalta, myös helpompien työtehtävien hallinta voi mahdollistaa siirtymän työhön, kunhan työtehtävät on valikoitu sopiviksi. Jokaisen asiakkaan kanssa sekä työyksiköiden työtehtävät että jatkosiirtymät rakennetaan yksilöllisesti omien vahvuuksien ja osaamistason mukaan.

Elina Ylianttila

Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita -hankkeen projektipäällikkö ja kehittämisasiantuntija.

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content