fbpx

OK!- Osaamispassilla osallisuutta yhdistää Lapin säätiöt

30.5.2024

Merivan, Tornion työvoimalasäätiön, Saura-säätiön sekä Eduron henkilöstöä kokoontui aloittamaan yhteistä kehittämistyötä. Lapin säätiöt ovat mukana Ok! – Osaamispassilla osallisuutta hankkeessa, jonka avulla tehdään näkyväksi työpajanjaksojen aikaista osaamisen vahvistumista. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen toimintamalli, jonka avulla asiakkaat saavat yhdenvertaisia työelämälähtöisiä osaamisen vahvistamisen mahdollisuuksia.

Säätiöt tukevat asiakkaidensa työhönkuntoutumista sekä tarjoavat yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskuntaan kiinnittymiseksi. Usealla säätiöiden palveluissa olevalla asiakkaalla ei ole lainkaan ammatillista koulutusta ja säätiöiden tuottamat kuntoutus- ja valmennuspalvelut ovatkin osa asiakkaiden polkua kohti työtä tai opintoja. Usein työllistymisen tai kouluttautumisen esteenä on voinut olla sairaus, vamma, ylisukupolvinen työttömyys ja huono-osaisuus, mutta myös koulutusten keskeytymiset, oppimisvaikeudet tai vanhentunut osaaminen.

Kuntoutuminen työpajatoiminnassa perustuu tekemällä oppimiseen, taitojen opetteluun työn kaltaisissa oppimisympäristöissä sekä vertaisoppimiseen. Työpajajakson aikana usein syttyy kipinä kohti kokeiltua alaa, ja tämän vuoksi useat työpajat ovat opinnollistaneet työ- ja oppimisympäristönsä, jotta valmennuksen aikana opetellut asiat vastaisivat tutkintojen perusteita ja hyödyttävät siten asiakasta mahdollisimman paljon.

“Kuntoutuksensa alkuvaiheessa olevien asiakkaiden tavoitteellinen osaamisen vahvistaminen on jäänyt valitettavan vähäiselle huomiolle. Ok!-hankkeessa nostetaan keskiöön säätiöiden asiakkaiden osaamisen näkyväksi tekeminen ja pienin askelin etenevä osaamisen vahvistaminen osana työelämäkuntoutusta” kertoo projektipäällikkö Maaria Välitorppa Edurolta.

Ok!-hanketta edeltäneessä Työpaja 2030-selvityshankkeessa tehdyissä haastatteluissa työhönkuntoutuksen asiantuntijat ovat todenneet, että osaamisen tunnistamisen esille tuonti tukee yksilön tavoitteiden saavuttamisen lisäksi ammattilaisten asiakasohjauksen sujuvuutta sekä yksilöllisen palvelun suunnittelua moniammatillisesti. Ok!-hankkeessa kehitettävät osaamismerkit laajentavat ohjaustyössä toimivien ohjaajien käsitystä osaamisen eri alueista, antavat suuntaviivaa palveluiden koordinoinnille, tavoitteiden asettamiselle sekä ohjaavat etenevään prosessimaiseen osaamisen vahvistamiseen

“Kehitettävä osaamismerkistö ei sinällänsä ole uusi keksintö, mutta varsin uudenlainen tapa valmennus- ja kuntoutuspalveluiden asiakkaille, jotka kipeästi kaipaavat neutraalia ja onnistumisiin pohjautuvaa dokumentaatiota osaamisen vahvistamisesta. Osaamismerkistön tarkoitus on tehdä näkyväksi hankittu osaaminen, ilman että keskitytään haasteisiin. Ne ovat neutraali tapa osoittaa ja havainnollistaa osaamisen osa-alueita asiakkaalle itselleen, mutta myös asiakkaan palveluverkostolle.” Välitorppa kuvailee.

Hanketoteuttajien yhteisen tapaamisen tunnelmat olivat odottavat ja innostuneet. Osaamisen vahvistaminen on ollut laajasti keskustelussa jokaisessa säätiössä ja yhteisten rakenteiden kehittäminen herätti kiinnostusta ja innostusta uuden edessä olevalla hanketiimillä. Vertaisoppimisen kokemuksia tullaan hyödyntämään myös hankehenkilöstön työskentelyssä, mistä ainakin osalla hankehenkilöstöä oli hyviä kokemuksia jo säätiöiden aiemman yhteisen kehittämistyön tiimoilta. Sitoutuminen yhteiseen tekemiseen on erittäin vahvaa ja uuden äärellä ollaan innokkaina.

 

lisätietoa hankkeesta eduro.fi/ok

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content