fbpx

Osatyökykyisten työllistämisen uusi näkökulma

10.11.2022

Edurolla on jo pitkään tehty työtä heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten tukemiseksi kohti työelämää. Kun tavoitteena on edetä työhön, on meillä tarjolla monia räätälöityjä palveluita ja valmennuksia työhön siirtymän mahdollistamiseksi. Asiakkaiden on mahdollista vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista tai hankkia uutta, vahvistaa työnhakutaitoja ja työelämävalmiuksia sekä saada henkilökohtaista tukea sopivan työn löytämiseksi. Nyt tämän työnhakija-asiakkaan valmentamiseen keskittyvän työotteen rinnalla on reilun vuoden verran tehty hanketyötä työpaikkojen muokkaamisen ja työtehtävien uudelleenjärjestelyn parissa.

Tässä hankkeessa katse käännetään sopivan tekijän löytämisestä tai sopivaksi muokkaamisesta työpaikkaan ja työtehtävien muokkaamiseen tai uudelleen järjestelyyn. Työnantajia haastattelemalla ja työympäristöjen työtehtävien kartoituksen avulla etsitään työtehtäviä, jotka sopivat myös niille työnhakijoille, joilla ei ole tietyn ammattialan koulutusta tai joiden työkyky on syystä tai toisesta heikentynyt. Samalla kun uusia työpaikkoja löytyy, organisaation kokonaistoiminta tehostuu, kun ammattilaiset saavat keskittyä heidän osaamistaan vastaaviin työtehtäviin.

Jokaisessa työpaikassa on rutiininomaisia, toistuvia ja yksinkertaisia työtehtäviä, jotka on hoidettava, mutta joiden tekemiseen ei välttämättä tarvita tietyn alan ammattiosaamista. Olemme kartoittaneet paikallisia, eri toimialojen työpaikkojen työvoimatarpeita ja etsineet yhdessä työnantajien kanssa ratkaisuja juuri heidän tarpeisiinsa, tarjoamalla työanalyysipalvelua työtehtävien pilkkomiseen, sekä työhönvalmennusta työntekijän perehdyttämiseen ja palkkauksen kompensaatioiden hyödyntämiseen.

Työanalyysi toimii paitsi työtehtävien etsimisen välineenä myös niissä tarvittavien taitojen ja valmiuksien määrittelijänä. Sen avulla työpaikoilla mietitään tavallista tarkemmin millaisia taitoja ja valmiuksia kukin tehtävä vaatii ja toisaalta myös mitä se ei vaadi. Tehtävän ja tekijän yhteensovittamisessa tärkeintä onkin henkilön osaamisen ja työtehtävän vaatimustason yhteensovittaminen. Tätä varten olemme luoneet omat vertailukelpoiset lomakkeet sekä työpaikalle että työtä hakevalle työntekijälle.

Työnantajat ovat kiinnostuneita ja halukkaita palkkaamaan osatyökykyisiä työntekijöitä, kun se on heille taloudellisesti ja toiminnan kannalta tuottavaa ja järkevää. Meidän työmme on varmistaa, että näin todella on, ja että oikeat työtehtävät ja tekijät löytävät toisensa. Toisaalta myös työnantajan riskiä pienennetään aloittamalla yhteistyö esimerkiksi työkokeilun turvin asiantuntevien työhönvalmentajien tuella. Usein onkin niin, että kun alkuun päästään ja työtehtävät alkavat sujua, ovat molemmat osapuolet tyytyväisiä tilanteeseen. Työanalyysihaastatteluissa myös työnantajapuoli on lähtenyt tarkastelemaan työtehtävissä vaadittavia taitoja uudesta näkökulmasta ja huomannut, ettei monikaan työtehtävä vaadi niin laajaa osaamista, kuin perinteisesti ajatellaan. Ilman kartoitusta tällaiset työmahdollisuudet uhkaavat jäädä piiloon, sillä niistä ei ilmoiteta yleisissä rekrytoinneissa.

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli ei hyödytä ainoastaan työnantajia heidän saadessaan uusia tekijöitä ja tehostaessaan toimintaansa, vaan samalla täsmätyökykyisille tekijöille löytyy uusia väyliä työelämään. Suurin anti hankkeen työssä tähän mennessä onkin ollut huomata, kuinka työllistämisen haasteisiin voidaan todella löytää uusia ratkaisuja, kunhan uskalletaan muuttaa näkökulmaa ja suunnata katsetta työnhakijoista työpaikkoihin ja työtehtäviin. Niiden uudelleenjärjestelyllä, muokkaamisella sekä ammattilaisten tuella luodaan uusia työpaikkoja yhteiskuntavastuullisella tavalla.

Työanalyysin ja työnantajayhteistyön kehittämisessä olemme tehneet antoisaa yhteistyötä paikallisen asiantuntijatoimisto Reddo partners Oy:n kanssa

Elina Ylianttila työskentelee projektipäällikkönä Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita hankkeessa ja vastaa hankkeen kokonaiskehittämisen lisäksi yritysyhteistyöstä. Hankkeen toiminta jatkuu kesälle 2023 ja valmiit työnantajille tarjottavat palvelutuotteet lanseerataan loppukeväästä 2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-pohjanmaan Ely-keskus.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

elina.ylianttila@eduro.fi

puh. 0408484212

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content