fbpx

Ryhmävalmennus on monipuolinen tapa tukea oppimista ja yhteistyötaitoja

13.6.2024

Ryhmämuotoisessa työtoiminnassa hyödynnetään ryhmävalmennuksen menetelmiä ja lisätään osallisuuden kokemuksia, arjen hallintaa sekä sosiaalisia taitoja. Ryhmässä on hyvin vahva vertaisuuden kokemus ja asiakkaat voivat oppia toisiltaan. Ryhmät ovat teemoitettu siten, että asiakkaat kohtaavat toisissa asiakkaissa samanlaisia sekä erilaisia elämäntilanteita. Toiminnan kautta asiakas pääsee kokeilemaan jotain uutta ja menemään ohjatusti epämukavuusalueelle. Ryhmävalmentaja on hyvin vahvasti mukana ja kun hän tuntee ryhmän hän myös pystyy huomioimaan toiveet ja tarpeet. Asiakkaita osallistetaan suunnitteluun ja toiminnan kautta pyritään mahdollistamaan uusia kokemuksia. Yhteinen suunnittelu myös sitouttaa osallistumaan toimintaan ja toimii loistavana kasvualustana kokeilunhalulle.

”Kädentaitoja pääsee kokeilemaan, vaikka kokemusta ei olisi ennestään ollenkaan, mutta toisaalta ammattimaiset välineet ja osaava ohjaus mahdollistavat myös kokonaan uusien taitojen opettelun jo kokeneillekin taiturille. ”Arjen taidot” ryhmässä painottuvat jokapäiväiset hyvinvointiin vaikuttavat asiat jotka tukevat sujuvaa arkea. Tällaisia ovat esimerkiksi talouden hoito, hyvän mielen taidot, raha-asiat ja erilainen asiointi paikoissa. ” kertoo ryhmävalmentaja Elli Myöhänen.

Eduron ”Työhön tutustumisen” ryhmät kokeilevat työtehtäviä yrityksissä ja yhdistyksissä, näin työelämä tuodaan lähemmäksi ja madalletaan kynnystä hakeutua harjoittelijaksi tai työsuhteeseen tai avotyöhön. Eläinavusteisissa ja luontotoiminta ryhmissä hyödynnetään Eduron vahvaa GreenCare osaamista ja yhteistyötä matkailuyrityksissä. Työtehtävät ovat voivat olla fyysisesti rankkojakin mutta työskentely asiakkaiden mielestä erittäin mieleistä, sillä jokainen ryhmässä on tasa-arvoinen ja pääsee kokeilemaan erilaisia työtehtäviä. Monipuolinen tekeminen säännöllisen viikkorytmin sisällä mahdollistaa asiakkaalle turvallisen tavan kokeilla asioista mukavuusalueen ulkopuolella.

Kaikkia ryhmiä yhdistää tavoite arjen hallinnan, työ- ja toimintakyvyn sekä opiskeluvalmiuksien lisäämisestä. Vahva arjen hallinta, hyvä itsetuntemus, sujuvat sosiaaliset taidot ovat kaikki taitoja, jotka ovat työssä, opinnoissa ja elämässä hyödyllisiä.  Kun asiakkaiden ideoiden ja toiveiden toteuttaminen rytmittyy tarpeellisiin, ei niin mieluisiin työtehtäviin kuten pyykkihuoltoon tai eläinaitausten siivoamiseen, kasvaa sietokyky ja joustavuus erilaisten työtehtävien tekemiseen.

”Ryhmien sisältöjä ohjaa asiakkaiden tarpeet, esimerkiksi työelämätaidot hyvin usein nähdään sellaisena että niihin tarvitaan päivitystä ja muistelua esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan aikana. Yhdessä toimiminen tukee sosiaalisten taitojen vahvistumista ja torjuu yksinäisyyttä, mikä on hyvin moneen asiakkaan tavoite Edurolla olon aikana.” Myöhänen kuvailee.

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content