fbpx

Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa asiakkaan toimintakykyä

25.1.2023

Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa suunnitelmallista, tavoitteellista, muutokseen tähtäävää pitkäjänteistä toimintaa, jonka sisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan. Sosiaalinen kuntoutus painottuu yksilölliseen ohjaukseen ja ryhmätoimintaan, joissa yhdistyvät yksilöllinen, toiminnallinen ja yhteisöllinen tuki. Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön toimintakykyä sekä kykyä selvitä arkipäivän toiminnoissa ja vuorovaikutussuhteissa. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen oman elämän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu 16-64 vuotiaille työikäisille, jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Alkuun kartoitetaan asiakkaan lähtötilanne ja ne asiat, joissa on tuen tarvetta eli asiakkaalle tehdään yksilöllinen suunnitelma. Palvelu voi sisältää esimerkiksi arjessa tarvittavien taitojen harjoittelua, apua elämänhallintaan ja uusia harrastuksia. Palveluun hakeudutaan Lapin hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän kautta ja se on asiakkaalle maksutonta.

Yhteyshenkilö:
Anu Pynninen, yksilövalmentaja
044 774 3922, anu.pynninen@eduro.fi

Nuorille alle 29-vuotiaille suunnattu sosiaalinen kuntoutus

Yhteyshenkilö:
Päivi Vanhasalmi, yksilövalmentaja
044 763 4127, paivi.vanhasalmi@eduro.fi

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content