fbpx

Tulevaisuuden osaaminen

12.9.2023

Tulevaisuuden muuttuvat tarpeet ja niihin vastaaminen edellyttää meiltä osaamista, uuden oppimista, tiedon hankintaa, kouluttautumista, kokeilemista, pilotointia ja arviointia. Opetushallituksen Tulevaisuuden osaamisrakenne vuoteen 2035 –raportti esittelee keskeisiä havaintoja tulevaisuuden osaamisrakenteesta, joiden pohjalta voidaan todeta, että tulevaisuudessa muutoksen hallinta-osaamisen merkitys kasvaa (esim. tiedon arviointitaidot, oppimiskyky, ongelmanratkaisukyky, johtaminen). Teknologian rooli on keskeinen ja teknologian määrän kasvaessa, tarvitsemme väistämättä osaamista digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämiseen sekä etä- ja virtuaalipalveluiden hallintaan.

Työpajakentän tulevaisuuden osaamistarpeena (tai voidaan jo puhua tämän hetken osaamistarpeesta) on kyetä toimimaan alati teknologisoituvassa ympäristössä oppien itse, mutta myös samalla tukea ja valmentaa käyttäjäasiakkaitamme.

Olemassa olevasta osaamisesta ja osaajista on pidettävä hyvää huolta, koska osaajien määrä laskee työikäisen väestön vähentyessä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan osaajien saatavuudessa on ollut haasteita ja haasteet tulevat jatkumaan. Sote-alan on arvioitu tarvitsevan seuraavan 15 vuoden aikana 200 000 työntekijää eläköityneiden tilalle (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:1, Missä mennään sote-toimiala, Tilastokeskus, väestöennuste 2019–2070).

Työpajatoiminta, tai nykyisin käytetään mieluummin ilmaisua työ- ja oppimisympäristö, sen johtaminen, kehittäminen ja valmennushenkilöstö kohtaavat hyvin moninaisia osaamisvaatimuksia. On tunnettava käyttäjäasiakkaiden yksilölliset tarpeet, palveluiden ostajien tarpeet, oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien tarpeet. On tunnettava heikossa työmarkkina-asemassa oleva asiakaskunta, yhteiskunnan palvelujärjestelmä, tukimuodot, lainsäädäntö, poliittiset tavoitteet, erilaiset valmennusmenetelmät, kuntoutusjärjestelmä, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen eri tavat.

Kaiken näiden osaamisvaatimusten ohella teknologian kehitys etenee huimaa vauhtia ja tässä kyydissä osaajamme haluavat pysyä mukana. Lienee olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme uutta osaamista pysyäksemme teknologian kehittymisen vauhdissa sekä kaikessa muussa toimintaympäristön myllerryksessä mukana, jotta voimme parhaamme mukaan auttaa heitä, jotka osaamisensa vahvistamiseen kaikkein eniten apua tarvitsevat.

Tanja Javarus
Projektipäällikkö Työpaja 2030-hanke
Suuntio, Eduro-säätiön tutkimus- ja kehittämisyksikkö

tanja.javarus@eduro.fi

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content