fbpx

Työkykykuntoutuksen sadat vaihtoehdot: Miten löytää niistä sopivat?

20.1.2023

Kun työllistymisen tai työuran aikana tulee vastaan työkykyyn liittyviä kuntoutuksen tarpeita, on niihin tarjolla lukuisia eri palveluita, etuuksia ja mahdollisuuksia. Niiden avulla ihmisille voidaan rakentaa tuettuja reittejä työelämään, uuteen ammattiin sekä parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Kuntoutuspalveluista hyötyvät asiakkaat ja heitä palveluihin ohjaavat ammattilaiset eivät kuitenkaan ole usein kaikista vaihtoehdoista tietoisia – eikä ihme.

Työkykykuntoutuksen ja erilaisten työelämään valmentavien palveluiden keskeisempiä järjestäjätahoja ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, Kela, vakuutusyhtiöt sekä osittain työllisyyspalvelut. Pelkästään näiden tahojen palveluvalikoimista on löydettävissä noin 100 erilaista palveluvaihtoehtoa. Määrä moninkertaistuu, kun erilaiset palveluntuottajien kuntoutuspalvelut sekä järjestöjen kuntoutusta tukevat palvelut sekä toiminnat lasketaan lukuun mukaan.

Miten siis löytää palveluiden piiristä kullekin sopivat, tarpeelliset ja oikea-aikaiset vaihtoehdot? Tähän kysymykseen kaipaavat vastauksia sekä palveluita käyttävät asiakkaat, että heidän apunaan palvelupolkujen suunnittelussa toimivat asiantuntijat.

Yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston* kanssa haasteeseen on alettu rakentaa kahdenlaista ratkaisua, ESR-rahoitteisessa Kaiku-hankkeessa**, jonka hallinnoijana toimii Eduro -säätiö. Osarahoittajana hankkeessa toimii myös Rovaniemen kaupunki.

Erilaisia palvelu- ja etuusvaihtoehtoja on alettu ensinnäkin kokoamaan yhteen virtuaalisesti, yhdelle alustalle. Kehitettävän virtuaalisen neuvontapalvelun tarkoituksena on toimia jatkossa kuntoutuspalveluihin hakeutumisen ja niihin ohjaamisen tukena, suodattamalla kaikista eri vaihtoehdoista asiakkaalle sopivimmat.

Yksistään virtuaaliset työvälineet eivät kuntoutustarpeiden kartoittamisessa ja kohtaamisessa kuitenkaan riitä. Konkreettista yhteistyötä toimijoiden välillä täytyy tiivistää ja asiakkaiden mahdollisuuksia saada henkilökohtaista palvelua lisätä.

Yhteistyötä onkin asiantuntijoiden kanssa tiivistetty. Lisäksi yhteistyössä on kehitetty asiakkaiden tarpeisiin vastaava henkilökohtainen palvelu: Kaiku -kuntoutusohjaus. Sen avulla jo useat kymmenet asiakkaat ovat saaneet konkreettista neuvontaa heille sopivista palveluista ja etuuksista, ja heille on ratkaistu seuraava askel kohti työllistymistä tai parempaa työkykyä sekä tuettu palveluihin hakeutumisessa.

Yhteinen kehittämistyö ja ratkaisevien askeleiden ottaminen jatkuu vielä tänäkin vuonna. Samoin jatkuu virtuaalisen alustan rakentaminen. Näiden keinojen avulla, tulemme jatkossa löytämään paremmin työkykykuntouksen sadoista vaihtoehdoista paremmin kullekin ne sopivat.

Maarit Kestilä
Projektipäällikkö / Kaiku-hanke
maarit.kestila@eduro.fi

* Kaiku-hankkeessa toimii asiantuntijaryhmä, jossa on edustus seuraavilta asiantuntijatahoilta: Lapin TE-palvelut, Rovaniemen kunnan työllisyyspalvelut, Kela, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Eduro / Voimio, Rovaniemen Neuvokas sekä Lapin hyvinvointialueeseen kuuluvina tahoina: Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaus ja sosiaalityö, Rovaniemen aikuissosiaalityö ja Rovaniemen perusterveydenhuolto. Vuoden 2022 ajan keskeinen yhteistyökumppani on ollut lisäksi Rovaniemen Työkyky käyttöön -hanke. Palvelumuotoilun asiantuntijana hankkeessa toimii Arctic Factory ja virtuaalisen palvelualustan toteutuksen suunnittelussa Seven-1

** Kaiku – hankkeen virallinen nimi on ”Kaiku – Toiminnallinen kuntoutusohjaus ja neuvonta työelämään”

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content