fbpx

”Työn ja tekijän kohtaaminen vaatii osaamista ja uudenlaista lähestymistapaa” – Esittelyssä Toimion palvelupäällikkö Pirjo Lehtola

21.12.2022

Eduro Toimion palvelupäällikkö Pirjo Lehtola, johtaa Eduron työllistymisen vaiheen palvelukokonaisuutta, mihin kuuluvat erilaiset työllistymistä tukevat ja asiakkaan osaamista, vahvuuksia ja työllistymispotentiaalia tukevat palvelut. Pirjolla on pitkän työuran aikana karttunut kokemusta nähdä työllistyminen kokonaisvaltaisena prosessina, missä työntekijän vahvuuksien ja tuen tarpeiden tunnistaminen on ihan yhtä tärkeää kuin työnantajan tarpeiden huomioiminenkin. Pirjo on toiminut työntekijän, palveluiden hankkijan ja palveluiden tuottajan sekä palvelurakenteen ja -toiminnan kehittäjän roolissa useassa eri organisaatiossa. Laaja-alainen osaaminen on mahdollistanut vaikuttavien työllisyyspalveluiden kehittämisen ja niiden käytäntöön saattamisen.

Eduron vahvuutena Pirjo näkee monipuoliset tunnistetut työ- ja oppimisympäristöt, kuvatut palveluprosessit sekä työnsä osaavan henkilökunnan. Nämä yhdistämällä asiakkaan osaaminen ja tuen tarve voidaan huomioida esim. työkokeilun aikana. Työkokeilupalvelu voidaan räätälöidä asiakkaalle siten, että sen aikana havainnoidaan hänen vahvuutensa ja varmistetaan työllistämisen oikea-aikaisuus, jotta asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn palvelusta.

Edurolla asiakkaiden osaamista voidaan työelämälähtöisesti vahvistaa, kun työtehtävät opitaan ja osaamista kehitetään käytännön kautta työtä tehden. Paikko-osaamistodistuksilla asiakkaiden taidot saadaan näkyviin työnhakua ja opintoja varten ja asiakas kokee konkreettisen hyödyn työpajalla vietetystä ajasta. Edurolla perinteinen tekemällä oppiminen on saanut täydennystä etävalmennuksesta, jonka Pirjo kertoo jatkossa lisääntyvän ja laajentuvan säätiön ulkopuolelle niin työnhakijoiden kuin työnantajien käyttöön.

“Työn ja tekijän kohtaaminen vaatii osaamista ja uudenlaista lähestymistapaa. Kun asiakkaan osaamisen lisäksi kartoitetaan työnantajien tarpeet ja työssä vaadittu osaaminen, voidaan palvella asiakkaan rinnalla myös työnantajaa. Uudenlaisen toimintamallin myötä Toimio tulee jatkossa tuottamaan palveluita myös työnantajille. Olemme kehittäneet Edurolla työanalyysiä, jonka avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi osatyökykyisille sopivia työtehtäviä ja asiakkaiden osaamista voidaan vahvistaa etävalmennusta hyödyntäen myös työpaikoilla. Nämä menetelmät tulevat olemaan tärkeitä työkalujamme osatyökykyisten työllistämisen tukena.”

Jos Pirjo voisi muuttaa työssään jotain, hän toivoisi, että säätiöiden työ- ja oppimisympäristöt nähtäisiin laajemmin osaamisen kehittämisen paikoiksi ja yhteistyö oppilaitosten kanssa lisääntyisi. Edurolla asiakkaiden ohjauksen tarve voidaan huomioida työssä laajasti, oppiminen tapahtuu tuetusti työn ohella ja aidon tekemisen kautta. Tämän tyyppisiä tuettuja ja työelämälähtöisiä osaamisen vahvistamisen paikkoja ei juurikaan ole tarjolla.

Lisätietoja
Pirjo Palojärvi
palvelupäällikkö
040 185 1532
pirjo.palojarvi@eduro.fi
Lue lisää Toimion palveluista www.eduro.fi/toimio

 

 

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content