fbpx

Uusia alkuja huomennakin

15.11.2022

Moni on saanut uuden alun elämälleen työpajalta ja parhaimmillaan päässyt työnsyrjään kiinni. Työpaja on valmennus- ja oppimisalusta, jossa jokainen saa omien taitojensa ja tavoitteittensa mukaisesti osallistua tekemiseen. Tekemistä on monenlaista ja työtehtävät ovat pilkottuja, joten jokaiselle löytyy jotakin. Työpajalla saat kokeilla, saat kokemusta ja hyvää ohjausta. Tekemisistä saa osallistumistodistuksen tai osaamistodistuksen, ja voipa työpajalla opiskella ja suorittaa tutkinnon osia. Työpajat ovat jatkuvassa vuoropuhelussa työelämän kanssa ja valmennuksien perustana on vahvistaa työelämässä tarvittavia taitoja, kuntoutua ja lisätä hyvinvointia.

Työpajatoiminnan historia ulottuu kauas. Työpajatoiminnan nähdään alkaneen 1980-luvulla nuorten työpajatoiminnasta, josta 2000-luvulle tultaessa työpajatoiminta laajeni yksilöllisten valmennus- ja kuntoutuspalveluiden tuottajaksi entistä monipuolisemmalle asiakaskunnalle. Maassamme on kunnallisia työpajoja sekä yhdistys- ja säätiöpohjaisia työpajoja noin 270 ja työpajatoimintaa järjestetään noin 90 prosentissa Suomen kunnista (Into ry, 2022). Työpajatoiminta asemoituu välityömarkkinoille eli avointen työmarkkinoiden, koulutus- ja työllisyyspalveluiden, sosiaalialan ja nuorisotyön kontaktipinnoille.

Työpajatoiminnan historiassa on pian kääntymässä uusi sivu ja työpajatoiminta on uuden vaiheen edessä sote-uudistuksen myötä, kun 1.1.2023 alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueiden myötä työpajatkin ovat uuden vaiheen edessä. Miten työpajakenttä asemoituu hyvinvointialueille ja miten työpajojen rooli tulee muotoutumaan tulevaisuudessa?

Eduro-säätiö on tehnyt ennakointityötä hyvinvointialueille siirtymiseen liittyen jo pitkän aikaa. Yhtenä keinona valmistautua tulevaisuuteen on ollut Työpaja 2030 selvityshankkeen käynnistäminen. Selvityshankkeessa tarkastellaan Lapin säätiöiden työpajojen tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Tätä työtä tehdään yhteistyössä Meriva-, Saura- ja Tornion työvoimalasäätiöiden kanssa.

Ennakoimalla ja valmistautumisella tulevaisuuteen saamme jatkossakin olla mukana uusissa aluissa, tukemassa, ohjaamassa, valmentamassa ja lisäämässä hyvinvointia. Haluamme olla valmiina huomennakin tarjoamassa tukea uusille aluille ja mahdollisuuksille löytää oma paikka työelämässä.

 

Tanja Javarus
Projektipäällikkö / Työpaja 2030-hanke

tanja.javarus@eduro.fi

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Eduro-säätiön tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä (Suuntio). Kuuden vuoden aikana hän on kasvanut Eduro-säätiöllä työhönvalmennuksen asiantuntijaksi, joka on työssään nähnyt lukuisia valmennettavien onnistumisia ja siirtymisiä työelämään työpajatoiminnan, työvalmennuksen ja työhönvalmennuksen avulla. Omien sanojensa mukaan, hänen sydämessään läikähtää aina, kun kuntoutuja kohtaa ensimmäisen onnistumisensa ja alkaa uskoa omiin kykyihinsä. Ensimmäinen askel on otettu.

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content