fbpx

Verkoston voimalla osallisuutta ja toimintakykyä

6.10.2023

Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjoispohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama hanke ”Verkoston voimalla osaksi työelämää” (WOT) on päättynyt. Hanke toteutettiin Eduro-säätiön ja Lapin AMK:n yhteishankkeena ajalla 1.1.2021-30.6.2023. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista on nyt tehty julkaisu.

WOT-hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa Lapin alueen marginaaliryhmiin kuuluvien, erityisesti mielenterveysongelmista ja päihteiden liikakäytöstä toipuvien ihmisten osallisuuden kokemuksia ja merkityksellisyyden tunnetta sekä mahdollisuutta päästä osaksi yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnan toimintoja. Osallisuuden kokemuksen vahvistamisen pidemmän aikavälin tavoitteena on ollut tukea ja kehittää hankkeen kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden toiminta- ja työkykyä.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää osallisuutta vahvistavia yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödyntävä toimintamalli osaksi Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointiapteekin sekä Eduron Osallisuustalon toimintaa yhteistyössä lappilaisten järjestöjen kanssa.

Hankkeessa on mahdollistettu yhteistyössä osallistujien kanssa vertaisuuden kautta löytyvä tuki syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien elämätilanteeseen ja hyvinvointiin, tunnistettu hankkeisiin osallistuvien ihmisten työelämään osallistumisen tai ammatillisen opiskelun esteitä ja löydetty yhteistyössä keinoja poistaa niitä. Lisäksi hankkeessa on tuettu kohderyhmän pääsemistä osaksi yhteisöllisyyttä, oman potentiaalin tunnistamista ja kyvykkyyttä sekä itselle soveltuvan toiminnan, kuntoutuksen, koulutuksen tai työn sisältöalueen löytämistä.

Hankkeen avulla on kehitetty matalan kynnyksen toimintaa työelämän ulkopuolella oleville täysi-ikäisille, erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. WOTin asiakkaille on järjestetty ryhmämuotoista retkitoimintaa luonnossa ja osallisuustoimintaa Eduron työ- ja oppimisympäristöissä. Lisäksi on mahdollistettu ammattikorkeakoulun Hyvinvointiapteekin palveluiden käyttöä oman hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä tarjottu tukea oman tilanteen selvittämiseen palveluohjauksen muodossa. Asiakkaalle soveltuvat palvelupaketit on kartoitettu Kykyviisarin avulla, jonka asiakas on täyttänyt hankkeeseen tullessaan yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Lue lisää hankkeen toiminnasta ja tuloksista julkaisusta

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content