fbpx

www.kuntoutushaku.fi on avoinna!

19.6.2023

Kaiku – Toiminnallinen kuntoutusohjaus ja neuvonta työelämään -hanke (1.2.2022 – 30.9.2023) on ESR-rahoitteinen hanke, jonka hallinnoijana on Eduro-säätiö. Kaikun tavoitteena on koota yhteen tieto työelämäkuntoutuksen palveluista virtuaaliselle alustalle ja räätälöidä viranomaistyön rinnalle toiminnallista työelämäkuntoutuksen kuntoutusohjausta.  

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat, joilla voi olla: 

  • työ- ja toimintakykyä haittaava tekijä 
  • tarve kuntoutukselle työkyvyn ylläpitämiseksi 
  • tarve tiedolle eri mahdollisuuksista, palveluista ja etuuksista 
  • haasteita töihin paluussa tai pääsemisessä 
  • haasteita opinnoissa tai ne ovat vaarassa keskeytyä 

Lisäksi Kaiku kuntoutusohjaus on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka työskentelevät työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden kanssa.  

Kaiku on julkaissut Kohdataan! seminaarissa 30.5.2023 www.kuntoutushaku.fi -sivuston kaikkien käyttöön. Sivustolle on koottu työelämäkuntoutuksen eri palvelut ja vaihtoehdot. Tervetuloa tutustumaan ja etsimään sopivia vaihtoehtoja!

www.kuntoutushaku.fi

Yhteystiedot:
Kuntoutusohjaaja
Maiju Häkkilä
Puh. 040 663 0323
maiju.hakkila@eduro.fi

Projektipäällikkö
Maarit Kestilä
Puh. 044 775 1009
maarit.kestilä@eduro.fi

Palvelupäällikkö/Voimio
Marika Ravelin
Puh. 044 714 6252
Marika.ravelin@eduro.fi

www.kuntoutushaku.fi

https://eduro.fi/palvelut/kaiku-kuntoutusohjaus/

Viimeisimmät ajankohtaiset

Skip to content