fbpx

Arvot

Kuka tahansa voi päätyä tilanteeseen, jossa merkityksellinen elämä vaatii rohkean askeleen uuteen suuntaan.

Eduro on eettistä palvelutehtävää toteuttava säätiö, joka auttaa kumppaneitaan niiden yhteiskuntavastuullisuutta edistävässä toiminnassa. Eduro on hyvinvoinnin edistäjä ja suunnannäyttäjä.   

Tarvitaan vain yksi
ratkaiseva askel

Inhimillisesti tuottava yhteiskunta

Osatyökykyisten työvoimapotentiaali käyttöön

Osallisuuteen panostaminen on tuottava investointi

Asiakkaamme saavuttavat mitattavia kehitysaskelia

Yhteiskunnallisena toimijana meidän on Edurossa jatkuvasti oltava vuorovaikutuksessa meitä ympäröivän muuttuvan yhteiskunnan kanssa. Eettisesti toimivana säätiönä meidän on vastattava uudistumishaasteeseen sekä kohdistettava huomiomme ihmisten syrjäytymiseen, eriarvoistumiseen, digitalisaatioon ja työntekijöiden saatavuuteen.

Yhteisöllisyys

Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen – luottamuksen, turvallisuuden, tasa-arvoisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen yhdessä tehden. Arvostamme avoimuutta, rakennamme kumppanuuksia ja verkostoja aktiivisesti. Eduro on yhteisöllisyyden edistäjä.

Luotettavuus

Toimintamme perustuu aitoon arvon ja yksilöllisen tuen tuottamiseen tasokkaalla ammattitaidolla. Olemme yksilöllinen, turvallinen ja luotettava kumppani niin asiakkaillemme kuin yhteistyökumppaneillemmekin. Eduro on aktiivinen suunnan näyttäjä.

Vastuullisuus

Eettisyys on vastuullisuustyömme ydin. Se merkitsee meille toimimista asiakaslähtöisesti, pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja vahvasti sitoutuen tukemaan ja ohjaamaan asiakastamme työllistymisen edistämisen palveluissa aina alkumetreiltä lähtien. Eduro on erikoistunut vastuunkantaja.

Laadukkuus

Kunnioitamme hyvää uudistusta tukevaa työtä, jota teemme vahvalla asiantuntemuksella. Suunnittelemme, seuraamme, arvioimme ja kehitämme toimintaamme systemaattisesti luomalla mittaroituja palveluprosesseja, jotta voimme tarjota monipuolisia ja laadukkaita palveluja asiakkaillemme. Eduro on vaikuttava palvelija.

Skip to content