fbpx

Arvot

Kuka tahansa voi päätyä tilanteeseen, jossa merkityksellinen elämä vaatii rohkean askeleen uuteen suuntaan.

Eduro on eettistä palvelutehtävää toteuttava säätiö, joka auttaa kumppaneitaan niiden yhteiskuntavastuullisuutta edistävässä toiminnassa. Eduro on hyvinvoinnin edistäjä ja suunnannäyttäjä.   

Tarvitaan vain yksi
ratkaiseva askel

Inhimillisesti tuottava yhteiskunta

Osatyökykyisten työvoimapotentiaali käyttöön

Osallisuuteen panostaminen on tuottava investointi

Asiakkaamme saavuttavat mitattavia kehitysaskelia

Yhteiskunnallisena toimijana meidän on Edurossa jatkuvasti oltava vuorovaikutuksessa meitä ympäröivän muuttuvan yhteiskunnan kanssa. Eettisesti toimivana säätiönä meidän on vastattava uudistumishaasteeseen sekä kohdistettava huomiomme ihmisten syrjäytymiseen, eriarvoistumiseen, digitalisaatioon ja työntekijöiden saatavuuteen.

Yhteisöllisyys

Toimimme luottamusta, turvallisuutta, tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia edistäen. Arvostamme avoimuutta ja yhdessä tekemistä. Rakennamme kumppanuutta ja verkostoidumme.

Luovuus

Arvostamme jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä. Rakennamme uusia tapoja toimia tavoitteena monipuolinen ja tasapainoinen muutos. Toimimme tavalla, joka uudistaa ja vahvistaa toimintaamme. Hyödynnämme rohkeasti yhteiskunnallisten muutosten kehitysvoiman. 

Vastuullisuus

Vastuullinen tapa toimia on jokapäiväistä työtämme. Toimintamme on avointa asioiden hoitamista. Toimimme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.

Laadukkuus

Toimintamme tarkoittaa hyvin tehtyä jokapäiväistä työtä. Toimintaamme suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti. Siis arjen normaalia toimintaa.

Skip to content