fbpx

Eduro-säätiöllä työskentelee noin 40 sosiaali- ja terveysalan, kuntoutuksen-, valmennus- ja ohjaustyön sekä kehittämisen asiantuntijaa. Koulutustaustat ja tasot ovat moninaiset. Joukossamme työskentelee esimerkiksi sosionomeja, sosiaalityöntekijöitä, kuntoutuksen ohjaajia, sairaanhoitajia sekä kasvatustieteen-, yhteiskuntatieteiden-, hallinto- ja valtiotieteiden maistereita. Lisäksi työpajoilta löytyy laaja kirjo eri ammattialojen osaajia.  

Yksi Eduron arvoista on laadukkuus ja arvostamme osaamista. Henkilöstön laaja osaamiskirjo on välttämättömyys monipuolisten palveluidemme tarjoamiseksi. Jatkuvaa itsensä ja osaamisensa kehittämistä tarvitaan myös ympäröivän yhteiskunnan muutoksissa mukana pysymiseksi. Pyrimme mahdollistamaan asiakkaillemme erilaisia osaamisen vahvistamisen muotoja, mutta samalla myös henkilöstöä kannustetaan oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.  

Eduron henkilöstö osallistuu aktiivisesti erilaisiin täydennys- ja lisäkoulutuksiin, joihin pyritään aina löytämään aikaa ja resursseja kiireisenkin työarjen keskellä. Osa koulutuksista valikoidaan yksilöllisesti henkilöstön oman työn ja kiinnostuksen mukaan, ja joidenkin lisäkoulutusten osalta kouluttautumaan pääsee koko henkilöstö tai tietty ammattijoukko henkilöstöstä. Ohjenuorana on, että koulutukset tukevat henkilön ammatillista osaamista ja koko organisaation strategiaa.  

Vaikka ammattialakohtainen koulutus on tärkeää, eivät lisäkoulutukset koske pelkästään omaa alaa, vaan voi olla myös muuta osaamisen laajentamiseen tai monipuolistamiseen tähtäävää. Muutamia vuosia sitten suuri osa henkilöstöstä osallistui palvelumuotoilukoulutukseen, josta saimme hyviä eväitä sekä kehittämistyöhön että palveluiden käyttäjälähtöisyyden huomiointiin.   

Viime vuosina henkilöstömme on hankkinut lisäkoulutusta työn ohella esimerkiksi opettajan pedagogisten opintojen ja työkykykoordinaattorikoulutusten muodossa. Valmennustyötä tekevä henkilöstö päivittää ja monipuolistaa osaamistaan myös erilaisten valmennus- ja ohjaustyön menetelmäkoulutusten avulla. Suurimmalla osalla valmennustyötä tekevästä henkilöstä on lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, jonka opeista on hyötyä monissa käytännön asiakastyötehtävissä ja -tilanteissa. Esihenkilötyötä tekeviltä henkilöiltä odotetaan johtamisopintoja tai niiden suorittamista työn ohessa. Muutama henkilöstön edustaja suorittaakin parhaillaan oppisopimuksella johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Talon sisäisesti Eduro kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti esimerkiksi tietoturvan ja sähköisten järjestelmien kuten Arvi-asiakastietojärjestelmän käytön osalta. Koulutuksilla halutaan tukea henkilöstön osaamisen päivittämistä ja työn hallinnan mahdollisuuksia.  

Koulutusten lisäksi Eduro tarjoaa myös muuten kokoonsa nähden paljon ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia esimerkiksi monien kehittämistehtävien ja projektien muodossa. Organisaation sisällä urakehitys ja oman osaamisen laajentaminen on mahdollista myös siksi, että toimintamme on niin monipuolista ja talosta löytyy monia erilaisia ja eritasoisia työtehtäviä.   

Skip to content