fbpx

OMA Väylä -kuntoutus

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16-29 vuotiaalle nuorille suunnattu Kelan kustantamaa neuropsykiatrista kuntoutusta.

Kenelle?

 

Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua, jos henkilöllä on todettu;

 • Autismikirjon häiriö (myös Aspergerin oireyhtymä) ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä TAI
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee tukea johonkin seuraavista;

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • elämänhallinnan taitojen kehittämiseen

 

Milloin oma väylä on hyvä vaihtoehto sinulle:

 • haluat kehittää opiskeluun- ja työelämään liittyviä valmiuksia ja taitoja
 • haluat vahvistaa arjenhallintataitoja
 • haluat kehittää sosiaalisia taitoja. 

Oma väylä -kuntoutus kestää n. 12 kuukautta, jonka ajalle tapaamiset jaksotetaan henkilön tarpeiden mukaan. Tänä aikana henkilölle järjestetään

 • 27 yksilötapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 läheisten ryhmätapaamista
 • 3 yksilöllistä seurantatapaamista

 

Oma väylä -kuntoutuksen tiimit koostuvat ammattilaisista, joilla on vahva osaaminen neuropsykiatrisesta ohjaustyöstä. Tiimi koostuu neuropsykologista, sairaanhoitajasta, sosionomista sekä työelämän asiantuntijasta.  Jokainen asiakas saa omaohjaajan kuntoutuksen ajalle.

 

Hakuohjeet:

 1. Hakeakseen kuntoutukseen hakija tarvitsee lääkärin B-lausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen. Lausunnon voi hakea esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä, terveyskeskuslääkäriltä tai kouluterveydenhuollosta.
 2. Kuntoutukseen haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta, lomakkeella KU132, jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja ”Eduro-säätiö”.
 3. Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös asiointipalvelussa viestinä.

Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tarkemmat ohjeet hakemiseen täällä: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Yhteyshenkilöt

 • Virve Pyy

  Yksilövalmentaja
  040 159 6371
  virve.pyy@eduro.fi

 • Marjo Kulppi-Kekkonen

  Palveluohjaaja, INEEN -hanke
  040 358 4045
  marjo.kulppi-kekkonen@eduro.fi

Tulosta palvelun tuotekortti

Voimion palvelut

Työkykypalvelut

Kuntoutuspalvelut

Nuorten työpajatoiminta – Starttivalmennus

Oppimis- ja työelämävalmiuksia edistävä kuntouttava työtoiminta

Skip to content