fbpx

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus – TEAK

Eduro-säätiö toteuttaa Kelan kustantamaa, työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK). Kuntoutus on tarkoitettu työikäisille nuorille ja aikuisille, joilla on haasteita työelämään siirtymisessä ja he tarvitsevat erityistä valmentavaa tukea.

Työllistymistä tukeva ammatillinen kuntoutus (TEAK) sopii sinulle, jos tarvitset sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Valmentaja tukee sinua tarvittaessa myös osa- tai kokoaikaiseen palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä.

TEAK on ammatillista kuntoutusta ja se toteutetaan työkokeiluna, työhönvalmennuksena tai niiden yhdistelmänä. Kuntoutus sisältää ryhmä- ja yksilövalmennusta sekä työpaikalla työskentelyä ja sen kesto on n. 3kk-26kk.  Ammatillinen kuntoutus lähtee asiakkaan omista lähtökohdista ja näin antaa asiakkaalle tilaa kokeilla työelämää omien voimavarojensa rajoissa.

 

Kenelle Teak-kuntoutus on tarkoitettu?

 1. Nuorelle, 16–29-vuotiaalle
 • jolla on haasteita elämän suunnan, arjen hallinnan tai tulevaisuuden suunnittelun suhteen.
 • Nuorella ei tarvitse olla todettua sairautta tai hänen sairausperusteensa ei tarvitse täyttää ammatillisen kuntoutukset edellytyksiä.
 • Nuoren ei tarvitse hankkia lääketieteellisiä selvityksiä todentaakseen kuntoutuksen tarvetta.
 • Nuoren toimintakyvyn on riitettävä siihen, että hän voi osallistua suunnitellusti kuntoutukseen palveluntuottajan tiloissa sekä työharjoittelupaikoilla.
 1. Työikäiselle tai ikääntyneelle työikäiselle, 30–64-vuotiaalle
 • jonka sairaus tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa lähivuosina työ- tai opiskelukyvyn ja ansiokyvyn olennaisen heikentymisen TAI
 • joka tarvitsee tukea työ- ja toimintakykynsä arviointiin ja selvittämiseen sekä työllistymisensä tukemiseksi.
 • tarvitsee lääkärin B-lausunnon hakeakseen kuntoutukseen.

Hakuohjeet

Hakuprosessi on erilainen eri kohderyhmissä:

16-29 -VUOTIAAT

 1. Nuori ottaa itse tai yhdessä yhteistyötahon kanssa yhteyttä Kelaan p. 020 692 205 TAI
 2. Kela haastattelee nuoren ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa suullisen hakemuksen
 3. Nuoren ei tarvitse toimittaa erillistä hakemusta tai lääkärinlausuntoa. Nuori valitsee palveluntuottajaksi Eduro-säätiön
 4. Kun hakemuksesi on ratkaistu, saat siitä päätöksen, jossa on käytännön ohjeet kuntoutuksen käynnistymiseen.

 

30-64 -VUOTIAAT

 1. Hakeudutaan ensin sinua hoitavalle lääkärille, joka arvioi kuntoutustarpeesi, suosittaa tarvittaessa kuntoutusta ja kirjoittaa lausunnon (lääkärinlausunto B).
 2. Täytetään hakemuslomake, jossa valitaan palveluntuottajaksi Eduro-säätiö  Lomake: (KU101)
 3. Liitetään hakemukseen lääkärin B-lausunto
 4. Lähetä hakemus OmaKelassa tai allekirjoita hakemus ja postita se liitteineen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela.  

Lisätietoja hakemisesta TEAK-kuntoutukseen: https://www.kela.fi/ammattillinen-kuntoutus-nain-haet.

Yhteyshenkilöt

 • Pilvi Kangasniemi

  Yksilövalmentaja
  040 549 6122
  pilvi.kangasniemi@eduro.fi

 • Tanja Javarus

  Yksilövalmentaja
  044 758 8304
  tanja.javarus@eduro.fi

Toimion työllistämispalvelut

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus – TEAK

Skip to content