fbpx

INEEN – ohjaus palveluihin

”INEEN – ohjaus palveluihin” on Euroopan Unionin osarahoittama hanke, jonka tavoitteena on tiivistää palvelujärjestelmässä toimivien viranomaisten ja palveluntuottajien välistä yhteistyötä siten, että pitkään työttömänä olleiden palvelutarpeet voidaan tunnistaa ja kohdata paremmin. Tiivistettävässä yhteistyössä rakennetaan asiakkaille eheitä palvelupolkuja kohti työtä ja opintoja, huomioiden kaikki uudelleen muotoutuneen palvelujärjestelmän mahdollisuudet.

Asiakkaiden palvelupolkujen rakentumiseksi hankkeessa kehitetään pitkään työttömänä olleiden palveluohjauksen toimintamalli, mikä on hyödynnettävissä työllisyyspalveluiden yhdyspinnassa työskentelevien tahojen asiakasohjauksen tehostamiseksi. Asiakastasolla tiivistyvä yhteistyö ja yhteinen kehittäminen tukevat myös sellaisen ekosysteemin rakentumista, jossa monialaisessa verkostossa toimivat tahot tuntevat oman roolinsa ja vastuunsa osana yhteiselle asiakaskohderyhmälle tuotettavaa arvoketjua. Se helpottaa sekä palveluihin ohjaamista, että niiden toteuttamista.

Yhteistyön rakentumista pilotoidaan työllisyyspalveluiden asiakkaiden ohjaustyössä, yhteensä 300 asiakkaan kanssa. Hankkeen tarjoama palveluohjaus kattaa asiakkaiden palvelutarpeiden kokonaisvaltaisen tunnistamisen, palvelupolkujen suunnittelun sekä kehittämistyönä myös monialaisen yhdyspintatyön mallintamisen, asiakastarpeiden näkökulmasta. Asiakasprosesseissa palveluohjaajat ovat tukena lisäksi palveluiden hankkimisessa ja yhteensovittamisessa sekä tukevat suunnitelmien etenemistä yhdessä viranomaisten kanssa.

Hankkeen aikana koostetaan myös tietoa pitkään työttömänä olleiden palvelutarpeista, sekä mallinnetaan tulevaisuuden asiakasohjausta helpottavat, pitkään työttömänä olleiden asiakassegmentit.

INEEN -hankkeen monialaisen yhdyspintatyön kehittäminen on hallitusohjelman kirjausten mukaista palvelujärjestelmän toimivuuden kehittämistä, mikä on osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformia sekä TE24 -uudistuksen mukaista paikallisten työllisyyspalveluiden kehittämistä.

INEEN – palveluohjaus

INEEN -hanke tarjoaa palveluohjausta työllisyyspalveluiden pitkään työttömänä olleille asiakkaille. Jokaisen asiakaan tilanne suhteessa työllistymiseen kartoitetaan sekä suunnitellaan polkua eteenpäin työnhakuvelvoitteet ja muut palvelutarpeet huomioiden. INEEN -ohjauksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, millaisten palveluiden tarpeessa kukin asiakas ensisijaisesti on ja miten palvelutarpeet suhteutuvat työnhakijan velvollisuuksiin.

Hanke toteutetaan Eduro-säätiön ja Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden yhteistyönä. Käytännössä  työllisyyspalveluiden alkuvaiheen palveluiden toteuttamisen osalta työllisyyspalveluiden asiantuntijat ja INEEN -palveluohjaajat laativat yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman missä huomioidaan työkyky, elämäntilanne ja tavoitteet työllistymisen suhteen. Palvelun aikana yhteensovitetaan asiakkaan palvelutarve uuden asiakasapalvelumallin mukaiseen prosessiin ja laaditaan realistinen suunnitelma työllistymisen, osaamisen vahvistamisen tai muun palvelutarpeen mukaisten palveluiden järjestämiseen. Asiakkaat saavat konkreettista apua palveluihin hakeutumiseen palveluohjaajilta.

Hankeaika 1.10.2023-30.9.2026

Yhteyshenkilöt

 • Maaria Välitorppa

  Projektipäällikkö
  044 792 4338
  maaria.valitorppa@eduro.fi

 • Maarit Kestilä

  Projektikoordinaattori
  044 775 1009
  maarit.kestila@eduro.fi

 • Marika Ravelin

  Palvelupäällikkö
  044 714 6252
  marika.ravelin@eduro.fi

 • Tiina Rantalankila

  Palveluohjaaja, INEEN -hanke
  040 512 5893
  tiina.rantalankila@eduro.fi

 • Marjo Kulppi-Kekkonen

  Yksilövalmentaja
  040 358 4045
  marjo.kulppi-kekkonen@eduro.fi

Suuntion hankkeet

Kaiku – Toiminnallinen kuntoutusohjaus ja neuvonta työelämään

VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa

Verkoston Voimalla Osaksi Työelämää (WOT)

Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita

Skip to content