fbpx

INEEN – ohjaus palveluihin

”INEEN – ohjaus palveluihin” on Euroopan unionin osarahoittama hanke, jonka tavoitteena on tiivistää palvelujärjestelmässä toimivien viranomaisten ja palveluntuottajien välistä yhteistyötä siten, että pitkään työttömänä olleiden henkilöiden palvelutarpeet voidaan tunnistaa ja kohdata paremmin. Hanke toteutetaan Eduro-säätiön ja Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden yhteistyönä.

Asiakkaiden palvelupolkujen rakentumiseksi hankkeessa kehitetään pitkään työttömänä olleiden henkilöiden palveluohjauksen toimintamalli, joka on hyödynnettävissä työllisyyspalveluiden yhdyspinnassa työskentelevien tahojen asiakasohjauksen tehostamiseksi. Asiakastasolla tiivistyvä yhteistyö ja yhteinen kehittäminen tukevat myös sellaisen ekosysteemin rakentumista, jossa monialaisessa verkostossa toimivat tahot tuntevat oman roolinsa ja vastuunsa osana yhteiselle asiakaskohderyhmälle tuotettavaa arvoketjua. Se helpottaa sekä palveluihin ohjaamista että niiden toteuttamista.

Yhteistyön rakentumista pilotoidaan työllisyyspalveluiden asiakkaiden ohjaustyössä. Hankkeen tarjoama palveluohjaus kattaa asiakkaiden palvelutarpeiden kokonaisvaltaisen tunnistamisen, palvelupolkujen suunnittelun sekä kehittämistyönä myös monialaisen yhdyspintatyön mallintamisen asiakastarpeiden näkökulmasta. Asiakasprosesseissa palveluohjaajat ovat tukena lisäksi palveluiden hankkimisessa ja yhteensovittamisessa sekä tukevat suunnitelmien etenemistä yhdessä viranomaisten kanssa.

Hankkeen aikana koostetaan myös tietoa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden palvelutarpeista sekä mallinnetaan tulevaisuuden asiakasohjausta helpottavat asiakassegmentit.

INEEN-hankkeen monialaisen yhdyspintatyön kehittäminen on hallitusohjelman kirjausten mukaista palvelujärjestelmän toimivuuden kehittämistä, mikä on osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformia sekä TE24 -uudistuksen mukaista paikallisten työllisyyspalveluiden kehittämistä.

INEEN – palveluohjaus

INEEN-hanke tarjoaa palveluohjausta työllisyyspalveluiden pitkään työttömänä olleille asiakkaille. Jokaisen asiakaan tilanne suhteessa työllistymiseen kartoitetaan sekä suunnitellaan polkua eteenpäin palvelutarpeet huomioiden. INEEN -hankkeen ohjauksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, millaisten palveluiden tarpeessa kukin asiakas ensisijaisesti on ja miten palvelutarpeet suhteutuvat työnhakijan velvollisuuksiin.

Työllisyyspalveluiden asiakasvastaava ja INEEN -hankkeen palveluohjaaja laativat yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa huomioidaan työkyky, elämäntilanne ja tavoitteet työllistymisen suhteen. Palvelun aikana yhteensovitetaan asiakkaan palvelutarve uuden asiakaspalvelumallin mukaiseen prosessiin ja laaditaan realistinen suunnitelma työllistymisen, osaamisen vahvistamisen tai muun palvelutarpeen mukaisten palveluiden järjestämiseen. Asiakkaat saavat konkreettista apua palveluihin hakeutumiseen palveluohjaajilta.

Hankeaika 1.10.2023-30.9.2026

Yhteyshenkilöt

 • Maaria Välitorppa

  Projektipäällikkö
  044 792 4338
  maaria.valitorppa@eduro.fi

 • Maarit Kestilä

  Projektikoordinaattori
  044 775 1009
  maarit.kestila@eduro.fi

 • Tiina Rantalankila

  Palveluohjaaja, INEEN -hanke
  040 512 5893
  tiina.rantalankila@eduro.fi

 • Marjo Kulppi-Kekkonen

  Palveluohjaaja, INEEN -hanke
  040 358 4045
  marjo.kulppi-kekkonen@eduro.fi

 • Sirpa Juotasniemi

  Palveluohjaaja, INEEN -hanke
  040 832 7585
  sirpa.juotasniemi@eduro.fi

 • Irina Strand

  Palveluohjaaja, INEEN -hanke
  044 024 4527
  irina.strand@eduro.fi

 • Outi Sassali

  palvelukoordinaattori / Rovaniemen kaupunki

  outi.sassali@rovaniemi.fi

Suuntion hankkeet

Kaiku – Toiminnallinen kuntoutusohjaus ja neuvonta työelämään

VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa

Verkoston Voimalla Osaksi Työelämää (WOT)

Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita

Skip to content