fbpx

OK! – Osaamispassilla osallisuutta

OK!- osaamispassilla osallisuutta hankkeen tavoitteena on luoda Lapin alueella toimiville säätiöille yhteinen toimintamalli, jonka avulla asiakkaat saavat yhdenvertaisia osaamisen vahvistamisen mahdollisuuksia. Eduro toimii hankkeen päätoteuttajana. Meriva, Saura säätiö ja Tornion työvoimalasäätiö toimivat hankkeessa osatoteuttajina.

Lapin työhönvalmennussäätiöiden tehtävä on tukea asiakkaidensa työhönkuntoutumista sekä kaikille yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoamista yhteiskuntaan kiinnittymisen tueksi.Usein työllistymisen tai kouluttautumisen esteenä on voinut olla sairaus, vamma, ylisukupolvinen työttömyys ja huono-osaisuus, mutta myös koulutusten keskeytymiset, oppimisvaikeudet tai vanhentunut osaaminen. OK!- osaamispassilla osallisuutta hankkeen keskiössä ovat työelämälähtöinen osaamisen vahvistaminen, motivoiminen sekä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yhteiskuntaan sekä koulutus- ja työmarkkinoille kiinnittymisen tukeminen. Kehittämistyössä nojataan tutkintojen perusteisiin sekä Open Badge -konseptin mukaisten osaamismerkkien hyödyntämiseen hankitun osaamisen osoittamiseksi.

Hankkeessa tuodaan lisäarvoa olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin sekä yhdistetään tavoitteellinen osaamisen vahvistaminen kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokituksen mukaiseen kuntoutukseen. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina toimivien oppilaitosten kanssa rakennetaan yhdyspintaa ja yhteisiä käytäntöjä, joilla tuetaan säätiöiden asiakkaiden siirtymistä ammatilliseen koulutukseen.

1.5.2024-30.9.2026

Yhteyshenkilöt

 • Maaria Välitorppa

  Projektipäällikkö
  044 792 4338
  maaria.valitorppa@eduro.fi

 • Johannes Collins

  Koordinoiva työvalmentaja
  040 169 1007
  johannes.collins@eduro.fi

 • Marjo Väisänen

  Koordinoiva työvalmentaja
  040 662 0597
  marjo.vaisanen@eduro.fi

 • Tanja Räisänen

  Pedagoginen suunnittelija
  044 739 6613
  tanja.raisanen@eduro.fi

 • Elli Myöhänen

  Viestintäasiantuntija, ryhmävalmentaja
  040 482 1003
  elli.myohanen@eduro.fi

Suuntion hankkeet

Kaiku – Toiminnallinen kuntoutusohjaus ja neuvonta työelämään

VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa

Verkoston Voimalla Osaksi Työelämää (WOT)

Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita

Skip to content