fbpx

Verkoston Voimalla Osaksi Työelämää (WOT)

Tavoite:

WOT-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin alueen marginaaliryhmiin kuuluvien, erityisesti mielenterveysongelmista ja päihteiden liikakäytöstä toipuvien ihmisten osallisuuden kokemuksia ja merkityksellisyyden tunnetta sekä mahdollisuutta päästä osaksi yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnan toimintoja. Osallisuuden kokemuksen vahvistamisen pidemmän aikavälin tavoitteena on tukea ja kehittää hankkeen kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden toiminta- ja työkykyä. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallisuutta vahvistavia yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödyntävä toimintamalli osaksi Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointiapteekin sekä Eduron Osallisuustalon toimintaa yhteistyössä lappilaisten järjestöjen kanssa. Hankkeessa 1.) mahdollistetaan yhteistyössä osallistujien kanssa vertaisuuden kautta löytyvä tuki syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien elämätilanteeseen ja hyvinvointiin, 2.) tunnistetaan hankkeisiin osallistuvien ihmisten työelämään osallistumisen tai ammatillisen opiskelun esteitä ja yhteistyössä löytää keinoja poistaa esteitä ja 3.) tuetaan kohderyhmän pääsemistä osaksi yhteisöllisyyttä, oman potentiaalin tunnistamista ja kyvykkyyttä sekä itselle soveltuvan toiminnan, kuntoutuksen, koulutuksen tai työn sisältöalueen löytämistä.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena on osallisuutta vahvistavia yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödyntävä toimintamalli osaksi Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointiapteekin ja Eduron Osallisuustalon toimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kyseinen malli perustuu moniasiantuntijuuteen sekä marginaaliryhmiin kuuluvien henkilöiden tarpeisiin vastaamiseen. Malli tarjoaa osallistujille arkeen konkreettisesti liittyviä itsehoidon, osallisuuden ja toimintakyvynvahvistamiseen liittyviä keinoja. 

Hankkeen pidemmän aikavälin tuloksena kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden toiminta- ja työkyky edistyvät vahvistuneiden osallisuuden kokemusten myötä.

Koulutus:
Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus., Rovaniemi

Osaamisryhmä:
Tulevaisuuden terveyspalvelut

Yhteistyökumppanit:
Eduro-säätiö

Rahoituslähteet:
ESR 2014-2020

Lue lisää hankkeen toiminnasta ja tuloksista julkaisusta

Aikataulu: 1.1.2021 – 30.6.2023

 

Yhteyshenkilöt

  • Elli Myöhänen

    Viestintäasiantuntija, ryhmävalmentaja
    040 482 1003
    elli.myohanen@eduro.fi

Suuntion hankkeet

Kaiku – Toiminnallinen kuntoutusohjaus ja neuvonta työelämään

VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa

Verkoston Voimalla Osaksi Työelämää (WOT)

Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita

Skip to content