fbpx

Sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on ymmärrys asiakkaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta, kun ongelmat ovat kasautuneet tai pitkittyneet ja asiakkaalla on tarve aloittaa toiminta ja kuntoutus pienin askelin.

Eduron sosiaaliseen kuntoutukseen asiakkaat ohjautuvat sosiaalipalveluiden kautta. Asiakkaalle esitellään mitä mahdollisuuksia Edurolla on: erilaiset ryhmät ja niiden sisällöt. Asiakkaalle pyritään järjestämään/aloittamaan mahdollisimman pian toiveiden mukainen ryhmätoiminta. Jos asiakkaalle palveluun kuuluu myös yksilövalmennus, niin asetetaan tavoitteet ryhmä- ja yksilövalmennukselle. Eduron toimintatapoihin kuuluu, että tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja verkoston kanssa, jotta toiminta tukee muita asiakkaan palveluita ja tarpeita. Palvelun tavoite voi olla arkielämäntaitojen harjoittelua, päihteettömän arjen hallintaa, opiskelu ja työelämävalmiuksien lisäämistä tai sosiaalisuuden ja vertaistuen lisäämistä. ”Yksilövalmentajan kanssa käytävät keskustelut ovat asiakkaan elämässä ajankohtaiset asiat jotka syystä tai toisesta ovat mielenpäällä ja siten vaikuttavat toimintakykyyn.” sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmentajana ja ryhmävalmentajana toimiva Mari-Anne Niskala kertoo.

Asiakkaiden palaute sosiaalisesta kuntoutuksesta on ollut erittäin positiivista: saimme arvosanaksi 4,6 (asteikolla 1- 5) kysymykseen ”suosittelisisin Eduroa”.  Sanallisissa palautteissa asiakkaat kertovat saaneensa tukea arjen hallintaan ja mahdollisuuden kotoa poistumiseen ja uusien asioiden kokeilemiseen. ”Usein asiakkaan tavoite on aluksi saada mielekästä kodin ulkopuolista toimintaa arkeen, pelkästään se tukee päivärytmiä, vähentää päihteiden käyttöä, antaa merkityksen päivälle jne. Ryhmätoiminnan kautta asiakasa saa viikkoonsa lisää osallisuutta, sosiaalisia tilanteita ja kokee vertaisuutta. Ryhmätoiminta vähentää yksinäisyyttä, lisää taitoja ja onnistumisen kokemuksia.” Niskala kertoo.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta on rakennettu matalan kynnyksen toiminnaksi, jotta osallistuminen on mahdollisimman helppoa. Toimintakyvyn lisääntyessä asiakkaalle on mahdollista siirtyä palveluketjussa eteenpäin, kuitenkin tutuissa ympäristöissä pysyen. Henkilöstö toimii asiakkaalle kanssakulkijana ja tarvittaessa tukena. ”Ryhmissä hienointa on nähdä miten asiakas etenee omien tavoitteiden mukaisesti ja usein ryhmissä huumori kukkii ja nauru raikaa. Ne on usealle varmasti hetkiä, jolloin vaikeat ja raskaat asiat unohtuu.” Niskala kuvailee.

Skip to content